Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Vítkov se nachází jeden hlásný profil kategorie A. Profil se nachází cca 200 m pod hrází VD Kružberk na levém břehu Moravice.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Kružberk, Moravice (kat. A) »

Profil VD Kružberk, (Moravice)
Platnost SPA profilu Leskovec-Kružberk
Plocha povodí [km2] 567,43
Průměrný roční průtok [m3/s] 6,46
Průměrný roční stav [cm] 89
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
52,6 111 140 219 258

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, VD Kružberk (Moravice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 120 20
Pohotovost 145 35
Ohrožení 165 50
Extrémní ohrožení! 331 219
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Dále se ve SO ORP Vítkov nachází tři hlásné profily kategorie C s automatickým přenosem dat a čtyři hlásné profily s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Podhradí (Moravice) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 225
Pohotovost 245
Ohrožení 295
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Větřkovice (Husí potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 80
Ohrožení 90
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Březová (Leskovec) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 60
Ohrožení 70
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Budišov nad Budišovkou (Budišovka) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 120
Ohrožení 140
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Vítkov (Čermná) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 90
Ohrožení 125
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Vítkov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.