Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu VD Kružberk, Moravice (kat. A)

 

Evidenční list hlásného profilu Březová - Leskovec, bezejmenný tok ID:10211211 (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Budišov nad Budišovkou, Budišovka (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Podhradí, Moravice (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Větřkovice, Husí potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Vítkov, Čermná (kat. C)