Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace a stravování
  • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na subjekty zajišťující hlásnou povodňovou službu na významných tocích (dle kapitoly 3.5.3)

Vodní tok
Subjekt Kontakt
Moravice Povodí Odry, státní podnik 596 612 222 - dispečink
Odra Povodí Odry, státní podnik 596 612 222 - dispečink
Budišovka Město Budišov nad Budišovkou 556 312 030
Čermná Město Vítkov 556 312 200
Husí potok Obec Větřkovice 556 310 029

 

Obec s rozšířenou působností nevykonává hlídkovou službu ve smyslu hlídkové služby podřízené obce. Jde o určení osob, vozidel a komunikačních prostředků, které je schopna za povodně vyslat do terénu k ověřování povodňové situace a koordinaci protipovodňových opatření. V případě potřeby viz dokument: „Rozpracování krizového plánu Moravskoslezského kraje určenou obcí Vítkov“.

 Kontakty na subjekty zajišťující hlídkovou povodňovou službu na významných tocích (dle kapitoly 3.5.4)

Vodní tok
Subjekt Kontakt
Moravice Povodí Odry, státní podnik 596 612 222 - dispečink
Odra Povodí Odry, státní podnik 596 612 222 - dispečink
Budišovka Město Budišov nad Budišovkou prostřednictvím vybraných občanů 556 312 030
Čermná Město Vítkov prostřednictvím Městské policie 556 312 200
Husí potok Obec Větřkovice 556 310 029

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací:
viz dokument Krizový plán ORP Vítkov

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací od vyšších povodňových orgánů:
viz dokument Krizový plán ORP Vítkov

 

Náhradní zdroj pitné vody

Typ techniky Umístění Vlastník Telefon
cisterny s pitnou vodou dle aktuální situace  SM VaK, a.s.  840 111 125

 

Odstavení hlavních uzávěrů

Druh sítě Umístění uzávěru Správce sítě Zajistí kdo Telefon
vodovod dle aktuálního stavu SmVaK Ostrava, a.s. poruchová služba 840 111 125 
plynovod dle aktuálního stavu RWE-SMP Severomoravská plynárenská pohotovostní služba 1239
elektrické vedení dle aktuálního stavu ČEZ poruchová služba 840 850 860,
553 600 139,
840 114 115
spojovací vedení dle aktuálního stavu Telefónica O2 poruchová služba 800 184 084

 

Zabezpečení evakuace

Uložení evakuačního plánu

Místo uložení Zodpovídá Telefon
MěÚ Vítkov, nám. J. Zajíce 7, Vítkov Jan Grepl

 

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území SO ORP Vítkov

Ev. středisko Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet os.
Rekreační středisko Zálesí Berounská 668,
Budišov nad Budišovkou
Jan Tichánek
Dětský domov a školní jídelna Melč č.p. 4 Mgr. Jiřina Bejdáková
Domov Vítkov Lidická 611, Vítkov Mgr. Jan Seidler
Bývalá sokolovna Leskovec Leskovec Zdeněk Gebauer
Obecní knihovna Jančí Jančí 37 Leona Turovská
Obecní knihovna Leskovec Leskovec 4 Ing. Hana Křenková
Obecní knihovna Lesní Albrechtice Lesní Albrechtice 42 Anna Burdíková
Restaurace Gručovice Gručovice 41 Marta Pretschová
ZŠ a MŠ Březová Březová 78 Petr Očadlík
Bývalá budova ZŠ Kružberk 100 Mgr. Vratislav Rýznar
Kulturní dům Radkov Radkov 25 Petr Dubový
Davidův mlýn Staré Těchanovice 46 David Kostruh
OÚ Staré Těchanovice Staré Těchanovice 48 Luděk Kozák
Klubovna HZ Větřkovice 188 Stanislav Fabík
OÚ, kulturní dům Větřkovice Větřkovice 197 Jiřina Šindelářová