Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Vítkov srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada dalších ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Vítkov je ohroženo povodní zhruba 229 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. »

Ohrožené objekty na území SO ORP Vítkov - agregované. 

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Vítkov

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Březová -  -  - 118
Budišov nad Budišovkou  2  3  9 -
Čermná ve Slezsku -  -  - -
Kružberk  -  - - -
Melč  -  5 12 -
Moravice  -  -  - 3
Nové Lublice  -  - - -
Radkov  -  -  2 -
Staré Těchanovice  -  -  -  4
Svatoňovice - - - -
Větřkovice - - - 48
Vítkov 2 2 15 4
Celkem v ORP Vítkov 4 10 38 177

 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »

V záplavovém území vodních toků na území města se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek).

  • Drůbežárna, Farma Grim (Podhradí 1, 749 01 Vítkov-Podhradí)
  • Úpravna vody (Podhradí, 749 01 Vítkov-Podhradí)
Ohrožující objekty na území SO ORP Vítkov

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.