Srážkoměry - ORP Ostrava

Dolní Lhota

Srážkoměrná stanice obce Dolní Lhota se nachází na budově hasičské zbrojnice v Dolní Lhotě. Jedná se nevyhřívaný typ srážkoměru s provozem od března do listopadu.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8448° N, 18.0922° E
Ostrava - Poruba

Srážkoměrná stanice na okraji Ostravy-Poruby - u pobočky ČHMÚ.

Umístění srážkoměru

 

 

GPS: 49.8200° N, 18.1582° E
Polanka nad Odrou

Na území městského obvodu Polanka nad Odrou je instalována jedna nevyhřívaná srážkoměrná stanice. Srážkoměr je instalován na stožáru, který je umístěn na střeše hlavní budovy základní školy v místní části Horní Polanka. Střecha budovy zajistí ochranu před případným vandalismem a poškozením přístroje. Měřící stanice se nachází v povodí kritického bodu při přívalových srážkách a bude monitorovat úhrn srážek v dané lokalitě. Srážkoměr je instalován tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty. Srážkoměrnou stanici provozuje městský obvod Polanka nad Odrou.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.7912° N, 18.1704° E
Radvanice

Srážkoměr je umístěn na budově mateřské školy.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.7977° N, 18.3599° E
Slezská Ostrava

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik, umístěná za ulicí Na Kamenec.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.7691° N, 17.9028° E
Slezská Ostrava - ZOO

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěná v části Nová Osada u ulice Michálkovická.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8458° N, 18.3217° E
Svinov

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik, umístěná v části Dubí.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8194° N, 18.2169° E