Srážkoměry - ORP Bruntál

Anenský vrch

Srážkoměr leží severně od intravilánu města Andělská Hora u kostela sv. Anny na Anenském vrchu. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Umístění srážkoměru

 

GPS: 50.0727° N, 17.3797° E
Bruntál

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově MěÚ Bruntál (Nádražní 994). Provozovatel je Město Bruntál.

Umístění srážkoměru

 

GPS: 49.9938° N, 17.4719° E
Horní Václavov

Srážkoměr obce Václavov u Bruntálu, realizovaný v rámci protipovodňových opatření ORP Rýmařov. Nachází se v katastrálním území Horní Václavov poblíž domu č. p. 104.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.9818° N, 17.3482° E
Karlova Studánka

Srážkoměr je umístěný v travnatém prostranství u Hudebního pavilónu. Provozovatelem je ČHMÚ.

Umístění srážkoměru

 

GPS: 50.0729° N, 17.3076° E
Karlovice

Srážkoměrná stanice obce Karlovice je umístěna na střeše vodárny pod lesem nad obcí. Provozovatelem je obec Karlovice.

Umístění srážkoměru

GPS: 50.1086° N, 17.4471° E
Lomnice u Rýmařova

Srážkoměr je umístěn na střeše vodojemu. Jedná se o automatický srážkoměr s online přenosem a možností zasílání varovných sms zpráv. Provozovatelem je obec Lomnice.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8840° N, 17.4312° E
Lomnice u Rýmařova (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice obce Lomnice se nachází přímo v obci, a to na území katastrálního území Lomnice. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8770° N, 17.4180° E
Ludvíkov

Srážkoměrné čidlo je umístěno na technické budově u Obecního úřadu. Provozovatelem je obec Ludvíkov.

Umístění srážkoměru

 

GPS: 50.1071° N, 17.3425° E
Mezina

Srážkoměr se nachází u povodí Černého potoka na jihovýchodě od intravilánu obce. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.9561° N, 17.4902° E
Razová

Srážkoměr v obci Razová se nachází u vodojemu západně od intravilánu obce. Provozovatelem je obec Razová.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.9297° N, 17.5162° E
Slezská Harta

Srážkoměrná stanice se nachází naproti průmyslovému areálu u vodní nádrže Slezská Harta. Provozovatelem je ČHMÚ.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8876° N, 17.5735° E
Světlá Hora - ČHMÚ

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ, která se nachází jižně od intravilánu obce.

Umístění srážkoměru 

GPS: 50.0337° N, 17.4002° E
Světlá Hora - obec

Srážkoměrná stanice umístěna na parcele č. 843/5 mezi místními částmi Světlá a Dětřichovice. Provozovatelem je obec Světlá Hora.

Umístění srážkoměru 

GPS: 50.0591° N, 17.4141° E
Valšov

Srážkoměr ve správě Povodí Odry, státní podnik, který se nachází u povodí Moravice na jihovýchodě od intravilánu.

Umístění srážkoměru 

GPS: 49.9233° N, 17.4511° E
VD Slezská Harta

Srážkoměr se nachází u povodí Moravice hned u vodní nádrže Slezská Harta a je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Umístění srážkoměru

GPS: 49.8874° N, 17.5844° E
Vrbno pod Pradědem

Srážkoměr ve správě Povodí Odry, státní podnik, který se nachází na poli jižně od města.

Umístění srážkoměru 

GPS: 50.1138° N, 17.3783° E
Vrbno pod Pradědem - Mnichov

Srážkoměrná stanice umístěna na břehu Černé Opavy v místě hlásného profilu Povodí Odry, státní podnik, kategorie B. Provozovatel je město Vrbno pod Pradědem.

Umístění srážkoměru 

GPS: 50.1508° N, 17.3730° E