Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise ORP Vítkov

Stanoviště: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Telefon: 556 312 200
E-mail: mesto@vitkov.info
Poznámka:
Jméno: Ing. Pavel Smolka Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 556312201
Adresa práce: MěÚ Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov Funkce na pracovišti: starosta, předs. BR Mobil-veřejný: 724183262
E-mail: starosta@vitkov.info Poznámka: Fax: 556312298
Jméno: Mgr. Martin Šrubař Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 556321202
Adresa práce: MěÚ Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov Funkce na pracovišti: místostarosta, člen BR Mobil-veřejný: 777331495
E-mail: mistostarosta@vitkov.info Poznámka: Fax:
Jméno: Magda Hrtoňová DiS. Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 556312214
Adresa práce: MěÚ Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov Funkce na pracovišti: referentka odb. vnitřní správy Mobil-veřejný:
E-mail: hrtonova@vitkov.info Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Kamil Pastuszek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950745011
Adresa práce: HZS MSK - ÚO Opava Funkce na pracovišti: Ředitel územního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariat.op@hzsmsk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Šárka Petrtýlová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556312203
Adresa práce: MěÚ Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov Funkce na pracovišti: tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: tajemnik@vitkov.info Poznámka: Fax: 556312298
Jméno: Ondřej Turcovský DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556312268
Adresa práce: MěÚ Vítkov, náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov Funkce na pracovišti: referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: turcovsky@vitkov.info Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Vašátko Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950747011
Adresa práce: Stanice Vítkov, Hasičská 266, 749 01 Vítkov Funkce na pracovišti: hasič Mobil-veřejný:
E-mail: stanice.vitkov@atlas.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr Zich Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556311032
Adresa práce: středisko VD Kružberk Funkce na pracovišti: technický pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: kruzberk.vhp@pod.cz Poznámka: Fax: