Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise ORP Olomouc

Stanoviště: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
Telefon: 602718660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Poznámka:
Jméno: Mgr. Miroslav Žbánek MPA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585513261
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.zbanek@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Martin Major MBA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585513224
Adresa práce: Město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: martin.major@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588513433
Jméno: Ing. Jan Langr Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 588488520
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 724789314
E-mail: jan.langr@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488062
Jméno: PhDr. Hana Fantová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488570
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 602708172
E-mail: hana.fantova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488066
Jméno: Ing. Jiří Fryc Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585700019
Adresa práce: Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: provozní náměstek Mobil-veřejný: 603577999
E-mail: jiri.fryc@tsmo.cz Poznámka: Fax: 585411498
Jméno: Josef Holásek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585711229
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Závod Horní Morava, provoz Olomouc, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Olomouc Mobil-veřejný: 602756281
E-mail: holasek@pmo.cz;provozolomouc@pmo.cz Poznámka: Fax: 585711214
Jméno: Ing. Miroslav Cháb Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956957237
Adresa práce: LČR s.p., Potoční 61, 787 01 Šumperk Funkce na pracovišti: Zástupce ved. ST Mobil-veřejný: 724614036
E-mail: miroslav.chab@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Richard Jílek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974766222
Adresa práce: Policie ČR, územní odbor Olomouc, Žižkovo náměstí 4, 771 36 Olomouc Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího Mobil-veřejný: 725133205
E-mail: richard.jilek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974766900
Jméno: pplk. Ing. Petr Klepáček Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973404500
Adresa práce: VÚ 6624, 153. ženijní prapor, Libušina ulice, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: velitel Mobil-veřejný: 724006121
E-mail: petr.klepacek@email.cz Poznámka: Fax: 973404799
Jméno: Ing. Karel Kotek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950770063
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IZS Mobil-veřejný:
E-mail: karel.kotek@hzsol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Petr Loyka CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný:
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: Mgr. Matouš Pelikán Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585513329
Adresa práce: Město Olomouc, Horni náměstí 583, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: matous.pelikan@olomouc.eu Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Lenka Pešáková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585719329
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný: 724227866
E-mail: lenka.pesakova@khsolc.cz Poznámka: Fax: 585719245
Jméno: Mgr. Pavel Skalický Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585209501
Adresa práce: Městská policie Olomouc, Kateřinská 23, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel Městské policie Olomouc Mobil-veřejný: 602714883
E-mail: prijem.podani@mp-olomouc.cz Poznámka: Fax: 585209510
Jméno: JUDr. Jitka Slouková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488295
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 724046925
E-mail: jitka.sloukova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488053
Jméno: Ing. Květoslav Tomek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488531
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: specialista havarijního plánování Mobil-veřejný: 606750013
E-mail: kvetoslav.tomek@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488062
Jméno: Ing. Roman Úlehla Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585243263
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: provozně technický pracovník Mobil-veřejný: 724280122
E-mail: ulehla@smv.cz Poznámka: dispečink tel.: 602776214 Fax:
Jméno: Bc. Jan Večeř Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585513352
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc Funkce na pracovišti: tajemník Magistrátu města Olomouce Mobil-veřejný: 602708175
E-mail: jan.vecer@olomouc.eu Poznámka: Fax: 585513141
Jméno: Ing. Pavel Zatloukal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585533333
Adresa práce: Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, 772 00 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný: 777776547
E-mail: zatloukalp@dpmo.cz Poznámka: Fax: 585225093
Jméno: Ing. Hana Zvoníčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588488320
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný: 606746713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488320