Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise ORP Kopřivnice

Stanoviště: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán: http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpkoprivnice
Jméno: Ing. Miroslav Kopečný Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 556879410
Adresa práce: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 734681352
E-mail: miroslav.kopecny@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Adam Hanus Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 556879414
Adresa práce: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný: 734695718
E-mail: adam.hanus@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Stanislav Šimíček Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 556879413
Adresa práce: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: 2.místostarosta Mobil-veřejný: 731453965
E-mail: stanislav.simicek@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Dagmar Rysová Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 556879414
Adresa práce: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: 3. místostarosta Mobil-veřejný: 731603996
E-mail: dagmar.rysova@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Dušan Bartošák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556879458
Adresa práce: MěÚ Kopřivnice , Štefánikova 1163/12, 72421 Kopřivnice Funkce na pracovišti: pracoviště krizové řízení Mobil-veřejný: 732357073
E-mail: dusan.bartosak@koprivnice.cz Poznámka: krizove.rizeni@koprivnice.cz Fax:
Jméno: Ing. Hynek Rulíšek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556879780
Adresa práce: MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 72421 Kopřivnice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 736614206
E-mail: hynek.rulisek@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Sopuch Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556879784
Adresa práce: MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 72421 Kopřivnice Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství (OŽP) Mobil-veřejný: 737206778
E-mail: jiri.sopuch@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek Harabiš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556879495
Adresa práce: MěÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru informatiky Mobil-veřejný: 736614204
E-mail: radek.harabis@koprivnice.cz Poznámka: předseda rybářského svazu ve Frenštátě pod Radhoštěm Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Knězek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950725112
Adresa práce: Zborovská 5, Nový Jičín Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení prevence Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.knezek@hzsmsk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor.Bc. Pilát Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556880251-2
Adresa práce: Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení PČR Mobil-veřejný:
E-mail: ivanpilat@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Müller Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556879717
Adresa práce: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: velitel Městské policie Kopřivnice Mobil-veřejný: 737859343
E-mail: mest.policie@koprivnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Martin Schönwälder Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956951218
Adresa práce: Nádražní 2811, Frýdek Místek, Lesy ČR Funkce na pracovišti: správce toků Mobil-veřejný: 725257574
E-mail: martin.schonwalder@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Valentin Putala Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556723606
Adresa práce: Povodí Odry a.s., VHS Skotnice Funkce na pracovišti: pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: skotnice.vhp@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin Šenk Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556779225
Adresa práce: SmVaK Ostrava a.s., Suvorovova 538, Nový Jičín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: martin.senk@smvak.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana Klímová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556879415
Adresa práce: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Funkce na pracovišti: tajemnice MÚ Mobil-veřejný: 730541469
E-mail: jana.klimova@koprivnice.cz Poznámka: Fax: