Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise ORP Hranice

Stanoviště: Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
Telefon: 581828111
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz
Poznámka:
Jméno: Jiří Kudláček Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581828121
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602514379
E-mail: starosta@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: PhDr. Vladimír Juračka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581828122
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný: 602514380
E-mail: 1.mistostarosta@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Daniel Vitonský Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581828123
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný: 770181820
E-mail: 2.mistostarosta@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing.arch. Patočka Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 581828380
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru OSÚŽPD Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.patocka@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Adamec Funkce v komisi: člen Telefon práce: 556723607
Adresa práce: VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice Funkce na pracovišti: úsekový technik Povodí Odry s.p., VHP Skotnice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ota Čermák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 777465900
Adresa práce: Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777465900
E-mail: cermak@ekoltes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bronislav Figala Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571685096
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí Funkce na pracovišti: technik provozu Valašské Meziříčí Mobil-veřejný:
E-mail: figala@pmo.cz Poznámka: v případě nepřítomnosti zastupuje Ing. Burdíková 602 768 980 - vedoucí provozu Fax:
Jméno: Tomáš Janovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571489831
Adresa práce: Lesy ČR s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: pracovník správy toků Vsetín Mobil-veřejný:
E-mail: janovsky.ost57@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Miroslav Mann Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581828100
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: velitel Městské policie Hranice Mobil-veřejný: 724182832
E-mail: miroslav.mann@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax: 581828600
Jméno: Dušan Michálek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 723157086
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: referent krizového řízení Mobil-veřejný: 723157086
E-mail: dusan.michalek@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Npor. Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950782180
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, stanice Hranice Funkce na pracovišti: velitel stanice HZS Hranice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Škop Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581828346
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 75337 Hranice Funkce na pracovišti: referent odboru OSÚŽPD Mobil-veřejný: 733322478
E-mail: jiri.skop@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581828120
Adresa práce: MÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice Funkce na pracovišti: tajemník městského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vyplelik@mesto-hranice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavlína Burdíková Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce: 571685096
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí Funkce na pracovišti: vedoucí provozu Mobil-veřejný:
E-mail: provozvalmez@pmo.cz Poznámka: Fax: 571623745