Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise ORP Frýdek-Místek

Stanoviště: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Telefon: 558609111
E-mail:
Poznámka:
Jméno: Mgr. Michal Pobucký DiS. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 558609100
Adresa práce: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný: 777811188
E-mail: pobucky.michal@frydekmistek.cz Poznámka: předseda Fax:
Jméno: Mgr. Martin Garba Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609130
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí odboru vnitřních věcí Mobil-veřejný: 777921808
E-mail: garba.martin@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Hronovský Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609220
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Mobil-veřejný: 777921871
E-mail: hronovsky.miroslav@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Silvie Cholewiková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609489
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný: 775405826
E-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo Kališ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558631481-2
Adresa práce: Městská policie Frýdek-Místek, třída T.G. Masaryka 633, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777921390
E-mail: kalis.ivo@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Hana Kalužová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609170
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí odboru správy obecního majetku Mobil-veřejný: 777921861
E-mail: kaluzova.hana@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaromír Kohut Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558443214
Adresa práce: 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: předseda představenstva Mobil-veřejný: 603885288
E-mail: jaromir.kohut@tsfm.cz Poznámka: Fax:
Jméno: por. Ing. Dalibor Kubátka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950720128
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: prevence ochrany obyvatelstva a krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jana Matějíková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609122
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný: 777921866
E-mail: matejikova.jana@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ing. Petr Menšík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609102
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: mensik.petr@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petra Mičková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609695
Adresa práce: Magistrát města Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný: 775858642
E-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Peter Mikulenka Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609261
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí investičního odboru Mobil-veřejný:
E-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Veronika Rajnochová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609492
Adresa práce: Magistrát města Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Maroš Šimko Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609300
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1149, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: referent odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mobil-veřejný:
E-mail: simko.maros@frydekmistek.cz Poznámka: zapisovatel Fax:
Jméno: Mgr. Tomáš Václavík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 558609376
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mobil-veřejný:
E-mail: vaclavik.tomas@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: kpt. Mgr. Jaromír Křibík Funkce v komisi: delegát Telefon práce: 974732290
Adresa práce: Policie ČR, Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vrch. komisař Mobil-veřejný:
E-mail: fm.uo@pcr.cz Poznámka: Fax: 974732900
Jméno: Čestmír Svobodník Funkce v komisi: delegát Telefon práce: 558442902
Adresa práce: Povodí Odry s.p., Ostrava, závod Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: ved.VHP PO Ostrava závod F-M Mobil-veřejný:
E-mail: cestmir.svobodnik@pod.cz Poznámka: 558442911-ústředna Fax:
Jméno: Ing. Jana Tomečková Funkce v komisi: delegát Telefon práce: 956951214
Adresa práce: Lesy ČR s.p. OST F-M- správa toků Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jana.tomeckova@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Šárka Gilarová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 558609481
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: gilarova.sarka@frydekmistek.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Věra Volníková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 558609494
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství Mobil-veřejný: 777921382
E-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz Poznámka: Fax: