Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise kraje Moravskoslezský

Stanoviště: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222, Fax: 595 622 126
E-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz
Poznámka: V době povodně: IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava; Tel.: 950 739 804; Fax.: 950 739 291; E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
Jméno: Ing. Prof. Vondrák CSc. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 595622173
Adresa práce: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: hejtman kraje Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 595622175
Adresa práce: Krajský úřad MSK, 28. října 117, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kotyza@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. gen. Vlček Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950730300
Adresa práce: Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30 Funkce na pracovišti: ředitel HZS MSK Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzsmsk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bc. Lenka Heczková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 595622683
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Filgas Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595622388
Adresa práce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: jan.filgas@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Tomáš Kužel Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974721220
Adresa práce: 30. dubna 24, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.kuzel@pcr.cz Poznámka: sekretariát: 974 721 229 Fax:
Jméno: MUDr. Helena Šebáková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595138200
Adresa práce: Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: řediteIka Mobil-veřejný:
E-mail: helena.sebakova@khsova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří Tkáč Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596657302
Adresa práce: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný: 602538515
E-mail: jiri.tkac@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Tušil Ph.D. MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596900205
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Ostrava Mobil-veřejný: 724811310
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Zuber Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595622367
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení pro krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.zuber@msk.cz Poznámka: 596628608, 725140070 Fax:

Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní skupina

Jméno: Ing. Bc. Lenka Heczková Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Telefon práce: 595622683
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr. Mgr. Martin Ciora Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Telefon práce: 974721202
Adresa práce: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: krpt.okr.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Radim Mudra Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Telefon práce: 595138122
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, Ostrava-Moravská Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: radim.mudra@khsova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eduard Plšek Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Telefon práce: 595622211
Adresa práce: Krajský úřad MSK, 28.října 117, 702 18 Ostrava Funkce na pracovišti: referent pro krizové řízení Mobil-veřejný:
E-mail: eduard.plsek@msk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Libor Schejok Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Telefon práce: 974721299
Adresa práce: Krajské ředitelství policie MSK, 30. dubna 24, Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí odboru služby pořádkové policie Mobil-veřejný:
E-mail: krpt.ospp.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladimír Zdráhal Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Telefon práce: 596657240
Adresa práce: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí vodohospodářského dispečinku Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Ing. Radek Zeman Funkce v komisi: Telefon práce: 950739201
Adresa práce: Nemocniční 3328/11 , 702 00 Ostrava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení IBC Mobil-veřejný:
E-mail: radek.zeman@hzsmsk.cz Poznámka: Fax: