Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise města Hlučín

Stanoviště: Mírové náměstí 24, 748 01 Hlučín
Telefon: 595020211
E-mail: podatelna@hlucin.cz
Poznámka:
Jméno: Mgr. Pavel Paschek Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 595020214
Adresa práce: Mírové náměstí 23 Funkce na pracovišti: starosta města Mobil-veřejný: 603220237
E-mail: paschek@hlucin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra Řezáčová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 595020212
Adresa práce: MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 702221818
E-mail: rezacova@hlucin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Soňa Prášková Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 595020233
Adresa práce: MěÚ Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb Mobil-veřejný: 606741297
E-mail: praskova@hlucin.cz Poznámka: Fax: 595043238
Jméno: Ing. Pavel Křižák Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595020250
Adresa práce: MěÚ Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín Funkce na pracovišti: Ved. odboru výstavby Mobil-veřejný:
E-mail: krizak@hlucin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk Bělík Funkce v komisi: Telefon práce: 950746114
Adresa práce: HZS Hlučín Funkce na pracovišti: Velitel Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.belik@hzsmsk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr Breitkopf Funkce v komisi: Telefon práce: 595042690
Adresa práce: SSRA Hlučín, Celní ul. Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: breitkopf@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jarmila Harazinová Funkce v komisi: Telefon práce: 595020203
Adresa práce: MěÚ Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín Funkce na pracovišti: Ref.odboru vnitřních věcí Mobil-veřejný: 606159565
E-mail: harazinova@hlucin.cz Poznámka: Fax: 595043238
Jméno: Bc. Lukáš Kmec Funkce v komisi: Telefon práce: 950749251
Adresa práce: ZÚ HZS ČR Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.kmec@zu-hlucin.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Daniel Lhotský Funkce v komisi: Telefon práce: 595041210
Adresa práce: Ed. Beneše 2, 748 11 Hlučín Funkce na pracovišti: vedocí OO PČR Hlučín Mobil-veřejný: 974737700
E-mail: LhotakD@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Luděk Olšovský Funkce v komisi: Telefon práce: 595020202
Adresa práce: Městská Policie, Mírové nám. 24, 748 11 Hlučín Funkce na pracovišti: vedoucí strážník MP Mobil-veřejný:
E-mail: olsovsky@hlucin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr Schimánek Funkce v komisi: Telefon práce: 595042369
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@vakhlucin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman Šťastný Funkce v komisi: Telefon práce: 595041445
Adresa práce: TS Hlučín s.r.o., Úzká 3, 748 01 Hlučín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@tshlucin.cz Poznámka: Fax: