Správci vodních toků

Přehled vodních toků, jejich správců a kilometráž toků na území SO ORP Ostrava a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 3 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava
Vedoucí VHP: Ing. Jan Ondrejček, MBA
Tel.: 596 237 121
E-mail: ostrava.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje také některé další vodní toky na území SO ORP Ostrava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-025, 2-02-03-027
ID toku: 10100014
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-124/1, 2-01-01-146, 2-01-01-145, 2-01-01-152, 2-01-01-153/3, 2-01-01-154, 2-01-01-156, 2-01-01-159/3, 2-01-01-159/4, 2-01-01-160, 2-02-04-001, 2-02-04-003/1, 2-02-04-033/02, 2-02-04-003/3, 2-03-02-001, 2-03-02-003, 2-03-02-009
ID toku: 10100012
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí

  

Vodní tok Ostravice
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061, 2-03-01-083, 2-03-02-001
ID toku: 10100051
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Vratimov

 

Vodní tok Lučina
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-072, 2-03-01-078, 2-03-01-080, 2-03-01-082, 2-03-01-070, 2-03-01-083
ID toku: 10100124
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Šenov

 

Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-145
ID toku: 10100109
V ORP protéká obcemi: Stará ves nad Ondřejnicí
Správcovství na ř. km: 0 - 28,67

 

Vodní tok Ondřejnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151, 2-01-01-146, 2-01-01-149
ID toku: 10100180
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí
Správcovství na ř. km: 0 - 19,09

 

Vodní tok Sezina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-120
ID toku: 10100392
V ORP protéká obcemi: Zbyslavice, Olbramice

 

Vodní tok Polančice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1, 2-01-01-153/3
ID toku: 10100447
V ORP protéká obcemi: Čavisov, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Zbyslavice

 

Vodní tok Orlovská Stružka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-008/2, 2-03-02-008/1
ID toku: 10100698
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Venclůvka (Dolní Datyňka)
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-075, 2-03-01-077, 2-03-01-073
ID toku: 10100857
V ORP protéká obcemi: Šenov, Václavovice

 

Vodní tok Ščučí a Oprechtický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10215238
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Plesenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-026
ID toku: 10217364
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Velká Polom

 

Vodní tok Bohumínská Stružka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-012
ID toku: 10100995
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Trnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-144
ID toku: 10213677
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Datyňka (Horní)
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-081
ID toku: 10101534
V ORP protéká obcemi: Šenov, Vratimov

 

Vodní tok Porubka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-157, 2-01-01-159/1
ID toku: 10100370
V ORP protéká obcemi: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ostrava, Vřesina

   

Vodní tok Starobělský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-155
ID toku: 10208680
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Frýdecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-076
ID toku: 10208780
V ORP protéká obcemi: Šenov, Václavovice 

 

Vodní tok Ludgeřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10101305
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0-5,80 a 7,36-8,53

 

Vodní tok Michálkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-007
ID toku: 10103406
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Podleský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-079
ID toku: 10213567
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Šenov

 

Vodní tok Černý příkop
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-003/1, 2-02-04-003/2
ID toku: 10102340
V ORP protéká obcemi: Ostrava

  

Vodní tok Opusta
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10212403
V ORP protéká obcemi: Dolní Lhota, Horní Lhota, Ostrava, Velká Polom

 

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1
ID toku: 10216508
V ORP protéká obcemi: Klimkovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-081
ID toku: 10209989
V ORP protéká obcemi: Vratimov

 

Vodní tok Zyf
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10210056
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0,82 - 4,73

     

Vodní tok Machůvka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-150
ID toku: 10215086
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Šídlovecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10213997
V ORP protéká obcemi: Ostrava 

 

Vodní tok Mešnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10213643
V ORP protéká obcemi: Dolní Lhota, Ostrava, Velká Polom, Vřesina

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-081
ID toku: 10213784
V ORP protéká obcemi: Vratimov

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1
ID toku: 10212783
V ORP protéká obcemi: Klimkovice, Ostrava

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/2
ID toku: 10216804
V ORP protéká obcemi: Klimkovice

 

Vodní tok Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-152
ID toku: 10215061
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1
ID toku: 10212609
 V ORP protéká obcemi: Klimkovice, Ostrava

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. - s minimální délkou toku 3 km

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Správce VT na území SO ORP:
Rajon 105:
Ing. Sylva Lokajová, Tel.: 956 951 216, 607 500 582, Email: sylva.lokajova@lesycr.cz

Rajon 106:
Ing. Jakub Slezák, Tel.: 956 951 119, 725 257 839, Email: jakub.slezak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje také některé další vodní toky na území SO ORP Ostrava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-143
ID toku: 10208787
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Koblovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-002
ID toku: 10208823
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Kremlice
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-012
ID toku: 10212348
V ORP protéká obcemi: Velká Polom

 

Vodní tok Antošovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-009
ID toku: 10217382
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Vřesinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/1
ID toku: 10210237
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Vřesina

 

Vodní tok Jarkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-152
ID toku: 10286010
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok LP Porubky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/1
ID toku: 10213266
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Hrabyňka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-012
ID toku: 10210350
V ORP protéká obcemi: Velká Polom

  

Vodní tok Mitrovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10214864
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

  •  c) Vodní toky ve správě ostatních nebo bez určení správy - minimální délka toku: 3 km

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mlýnka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/3
ID toku: 10212332
Správce toku: Rybaspol A+V s.r.o (ř. km 0-1,5)
Český rybářský svaz (ř. km 1,5-5,482)
Chov ryb Jistebník, s.r.o. (ř. km 5,482-14,852)
Denas, s.r.o. Studénka (ř. km 14,852-15,32)
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Ludgeřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10101305
Správce toku: Obec Markvartovice
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 5,8 - 7,36

 

Vodní tok Korunka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-008/2 
ID toku: 10210132
Správce toku: Statutární město Ostrava
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151
ID toku: 10215181
Správce toku: bez určení správy
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Zyf
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10210056
Správce toku: Statutární město Ostrava
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0 - 0,82

 

Vodní tok Svinovské tůně
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-156
ID toku: 10218147
Správce toku: Český rybářský svaz