Správci vodních toků

Přehled vodních toků, jejich správců a kilometráž toků na území SO ORP Ostrava a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 3 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava

 

Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-124/1, 2-01-01-146, 2-01-01-152, 2-01-01-154, 2-01-01-156, 2-01-01-160, 2-02-04-001, 2-02-04-003/1, 2-02-04-003/3, 2-03-02-001, 2-03-02-003, 2-03-02-009, 2-03-02-011
ID toku: 10100012
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-025, 2-02-03-027
ID toku: 10100014
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Ostravice
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061, 2-03-01-083
ID toku: 10100051
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Vratimov

 

Vodní tok Lučina
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-072, 2-03-01-078, 2-03-01-080, 2-03-01-082
ID toku: 10100124
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Šenov

 

Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-145
ID toku: 10100109
V ORP protéká obcemi: Stará ves nad Ondřejnicí
Správcovství na ř. km: 0 - 28,67

 

Vodní tok Ondřejnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151, 2-01-01-146, 2-01-01-149
ID toku: 10100180
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí
Správcovství na ř. km: 0 - 19,09

 

Vodní tok Porubka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-157, 2-01-01-159/1, 2-01-01-159/4
ID toku: 10100370
V ORP protéká obcemi: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ostrava, Vřesina

 

Vodní tok Sezina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-120
ID toku: 10100392
V ORP protéká obcemi: Zbyslavice, Olbramice

 

Vodní tok Polančice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1, 2-01-01-153/3
ID toku: 10100447
V ORP protéká obcemi: Čavisov, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Zbyslavice

 

Vodní tok Orlovská Stružka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-008/2
ID toku: 10100698
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Venclůvka (Dolní Datyňka)
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-075, 2-03-01-077
ID toku: 10100857
V ORP protéká obcemi: Šenov, Václavovice

 

Vodní tok Ščučí a Oprechtický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10215238
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Plesenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-026
ID toku: 10217364
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Velká Polom

 

Vodní tok Bohumínská Stružka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-008/2
ID toku: 10100995
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Trnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-144
ID toku: 10213677
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Ludgeřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10101305
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0-5,80 a 7,36-8,53

 

Vodní tok Datyňka (Horní)
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-081
ID toku: 10101534
V ORP protéká obcemi: Šenov, Vratimov

 

Vodní tok Slezský Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10215458
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Vratimov
Správcovství na ř. km: 2,62-5,21 a 6,13-7,9 a od 8,06

 

Vodní tok Starobělský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-155
ID toku: 10208680
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Frýdecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-076
ID toku: 10208780
V ORP protéká obcemi: Šenov, Václavovice 

 

Vodní tok Černý příkop
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-003/1, 2-02-04-003/2
ID toku: 10102340
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Michálkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-007
ID toku: 10103406
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Zyf
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10210056
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0,82 - 4,73

 

Vodní tok Podleský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-079
ID toku: 10213567
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Šenov

 

Vodní tok Opusta
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10212403
V ORP protéká obcemi: Dolní Lhota, Horní Lhota, Ostrava, Velká Polom

 

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10216508
V ORP protéká obcemi: Klimkovice

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-081
ID toku: 10209989
V ORP protéká obcemi: Vratimov

 

Vodní tok Šídlovecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10213997
V ORP protéká obcemi: Ostrava 

 

Vodní tok Mešnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10213643
V ORP protéká obcemi: Dolní Lhota, Ostrava, Velká Polom, Vřesina

 

Vodní tok Machůvka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-150
ID toku: 10215086
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-081
ID toku: 10213784
V ORP protéká obcemi: Vratimov

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1
ID toku: 10212783
V ORP protéká obcemi: Klimkovice, Ostrava

 

Vodní tok Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-152
ID toku: 10215061
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/2
ID toku: 10216804
V ORP protéká obcemi: Klimkovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-153/1
ID toku: 10212609
 V ORP protéká obcemi: Klimkovice, Ostrava

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. - s minimální délkou toku 3 km

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Ostrava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Správce VT na území SO ORP:
Mgr. Martin Schönwälder, tel.: 725 257 574, e-mail.: martin.schonwalder@lesycr.cz

 

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-143
ID toku: 10208787
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok Koblovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-002
ID toku: 10208823
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Kremlice
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-012
ID toku: 10212348
V ORP protéká obcemi: Velká Polom

 

Vodní tok Hrabyňka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-012
ID toku: 10210350
V ORP protéká obcemi: Velká Polom

 

Vodní tok Antošovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-010
ID toku: 10217382
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Vřesinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/2
ID toku: 10210237
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Vřesina

 

Vodní tok Jarkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151
ID toku: 10286010
V ORP protéká obcemi: Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok LP Porubky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/2
ID toku: 10213266
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Šumbarský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-071
ID toku: 10213954
V ORP protéká obcemi: Šenov
Správcovství na ř. km: 0 - 1,66

 

Vodní tok Mitrovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10214864
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Kratší vodní toky ve správě Lesů České republiky, s. p., které zároveň nejsou přítoky žádných v seznamu uvedených toků:

PP Porubky v km 3,25, ČHP 2-01-01-159/2, IDVT 10212169

LP Porubky, ČHP 2-01-01-159/2, IDVT 10217118

PP Plesenského potoka v km 5,65, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10211819

Bezejmenný tok, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10210160

PP Plesenského potoka v km 3,75, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10215346

PP Plesenského potoka v km 3,4, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10208767

LP Opavy v km 3,40, ČHP 2-02-03-027, IDVT 10209184

Lhotecký potok, ČHP 2-02-04-001, IDVT 10210406

Bezejmenný tok, ČHP 2-02-04-001, IDVT 10391214

LP Stružky v km 4,25, ČHP 2-03-02-008, IDVT 10208825

PP Michálkovického p., ČHP 2-03-02-007, IDVT 10214442

PP Lučiny v km 4,75, ČHP 2-03-01-082, IDVT 10213604

Bezejmenný tok, ČHP 2-03-01-082, IDVT 13000364

Bělský potok, ČHP 2-01-01-155, IDVT 10215249

Pešatek, ČHP 2-01-01-155, IDVT 10212969

LP Porubky, ČHP 2-01-01-157, IDVT 10212737

PP Porubky v km 10,8, ČHP 2-01-01-157, IDVT 10217977

LP Seziny v km 10,75, ČHP 2-01-01-120, IDVT 10209355

Pežgovský potok, ČHP 2-03-01-072, IDVT 10213898

LP Venclůvky v km 2,4, ČHP 2-03-01-075, IDVT 10212177

LP Venclůvky v km 2,6, ČHP 2-03-01-075, IDVT 10210340

LP Venclůvky v km 6,2, ČHP 2-03-01-073, IDVT 10210274

LP Venclůvky v km 7,0, ČHP 2-03-01-073, IDVT 10216900

LP Lučiny v km 7,35, ČHP 2-03-01-082, IDVT 10213887 (ve správě LČR, s.p. v km 1 – 1,8830)

LP Lučiny v km 8,25, ČHP 2-03-01-082, IDVT 10212312 (ve správě LČR s.p. v km 1,40 – 2,4660)

 

  •  c) Vodní toky ve správě ostatních nebo bez určení správy - minimální délka toku: 3 km

 

Vodní tok Mlýnka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159/3, 2-01-01-153/1
ID toku: 10212332
Správce toku: Rybaspol A+V s.r.o (ř. km 0-1,5)
Český rybářský svaz (ř. km 1,5-5,482)
Chov ryb Jistebník, s.r.o. (ř. km 5,482-14,852)
Denas, s.r.o. Studénka (ř. km 14,852-21,691)
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Ludgeřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10101305
Správce toku: Obec Markvartovice
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 5,8 - 7,36

 

Vodní tok Slezský Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10215458
Správce toku: bez určení správce
V ORP protéká obcemi: Ostrava , Vratimov
Správcovství na ř. km: 7,902 - 8,065

 

Vodní tok Korunka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-008/2 
ID toku: 10210132
Správce toku: Statutární město Ostrava
V ORP protéká obcemi: Ostrava

 

Vodní tok Zyf
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-061
ID toku: 10210056
Správce toku: Statutární město Ostrava
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0 - 0,82

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151
ID toku: 10215181
Správce toku: bez určení správy
V ORP protéká obcemi: Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Vodní tok PP Ludgeřovického potoka v km 1,95
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10208720
Správce toku: OVaK a.s.
V ORP protéká obcemi: Ostrava
Správcovství na ř. km: 0 - 0,65

 

Vodní tok Svinovské tůně
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-156
ID toku: 10218147
Správce toku: Český rybářský svaz