Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Vedoucí odboru: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Tel.: 599 442 306 - vedoucí odboru
E-mail: pvalerian@ostrava.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Vedoucí odboru: Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra