Hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Ostrava a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

V zájmovém území ORP Ostrava se nachází nebo je pro něj relevantní 2 profily kategorie A, 1 profil kategorie B a dalších 22 profilů kategorie C.
Pro lepší orientaci o povodňové situaci byly vybrány další 4 profily kategorie A, 1 profil kategorie B a 4 profily kategorie C.

 

Hlásné profily na území ORP Ostrava

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Svinov, Odra (kat. A) »

Profil Svinov (Odra)
Platnost SPA profilu Albrechtičky — soutok s Opavou
Plocha povodí [km2] 1613,73
Průměrný roční průtok [m3/s] 12,6
Průměrný roční stav [cm] 131
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
128 258 322 491 571

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Svinov (Odra)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 310 134
Pohotovost 460 266
Ohrožení 520 326
Extrémní ohrožení! 667 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Ostrava, Ostravice (kat. A) »

Profil Ostrava (Ostravice)
Platnost SPA profilu soutok s Olešnou — ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 820,02
Průměrný roční průtok [m3/s] 12,5
Průměrný roční stav [cm] 95
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
186 431 565 936 1120

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Ostrava (Ostravice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 290 187
Pohotovost 400 374
Ohrožení 530 661
Extrémní ohrožení! 639 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Opava, Opava (kat. A) »

Profil Opava (Opava)
Platnost SPA profilu Krnov - Opava
Plocha povodí [km2] 928,54
Průměrný roční průtok [m3/s] 6,41
Průměrný roční stav [cm] 127
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
45,6 124 171 312 388

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Opava (Opava)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 250 55,2
Pohotovost 300 88,8
Ohrožení 350 150
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Děhylov, Opava (kat. A) »

Profil Děhylov (Opava)
Platnost SPA profilu Opava - ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 2037,55
Průměrný roční průtok [m3/s] 13,7
Průměrný roční stav [cm] 97
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
101 228 296 482 576

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Děhylov (Opava)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 210 62,5
Pohotovost 265 105
Ohrožení 320 163
Extrémní ohrožení! 511 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Žermanice, Lučina (kat. A) »

Profil VD Žermanice (Lučina)
Platnost SPA profilu Vojkovice - Bludovice
Plocha povodí [km2] 45,59
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,76
Průměrný roční stav [cm] 22
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
16,2 34,1 43,3 67,7 79,5

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, VD Žermanice (Lučina)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 103 15
Pohotovost 123 20
Ohrožení 166 30
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Petřvald, Lubina (kat. A) »

Profil Petřvald (Lubina)
Platnost SPA profilu ústí do Odry - Vlčovice
Plocha povodí [km2] 165,18
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,36
Průměrný roční stav [cm] 25
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
41,3 99,3 131 223 269

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Petřvald (Lubina)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 100 34,7
Pohotovost 150 64,9
Ohrožení 180 99,8
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Radvanice, Lučina (kat. B) »

Profil Radvanice (Lučina)
Platnost SPA profilu Bludovice — ústí do Ostravice
Plocha povodí [km2] 189,46
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,58
Průměrný roční stav [cm] 98
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
58,1 112 138 205 236

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Radvanice, Lučina

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 220 63,6
Pohotovost 290 120
Ohrožení 320 148
Extrémní ohrožení! 376 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Kozlovice, Ondřejnice (kat. B) »

Profil Kozlovice (Ondřejnice)
Platnost SPA profilu Kozlovice - ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 18,82
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,277
Průměrný roční stav [cm] 77
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
8,45 20,9 28 48,5 59,3

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Kozlovice (Ondřejnice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 160 16,3
Pohotovost 190 27,3
Ohrožení 210 35,1
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Vřesina, Porubka (kat. C) »

Profil Vřesina (Porubka)
Platnost SPA profilu  
Plocha povodí [km2] 35,05
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,231
Průměrný roční stav [cm] 55
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,14 11,8 16,6 31,5 39,8

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. C, Vřesina (Porubka)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 6,91
Pohotovost 180 11,1
Ohrožení 230 21,5
Extrémní ohrožení! 266 31,5
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Dolní Lhota, Porubka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 120
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Polanka nad Odrou, Polančice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 125
Pohotovost 135
Ohrožení 155
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Radvanice, Podleský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Stará Bělá, Starobělský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 140
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Havířov ul. Mezidolí, Lučina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 175
Pohotovost 210
Ohrožení 232
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Bludovice, Lučina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 190
Pohotovost 240
Ohrožení 280
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Brušperk, Ondřejnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 240
Pohotovost 290
Ohrožení 340
Extrémní ohrožení! 388
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Dolní Lhota, Opusta »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 70
Ohrožení 80
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Hrabová, Šidlovický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 70
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Hrabová, Zyf  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 100
Ohrožení 160
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Klimkovice — ulice Komenského, Polančice »

SPA Výška od spodní hrany mostovky [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 90
Ohrožení 70
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Klimkovice — ulice Malá Strana, Polančice »

SPA Výška od spodní hrany mostovky [cm]
Bdělost -
Pohotovost 60
Ohrožení 30
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Klimkovice, Rakovec »

SPA Výška od spodní hrany mostovky [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 80
Ohrožení 60
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Koblov, Odra »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 400
Pohotovost 450
Ohrožení 540
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Martinov, Plesenský potok »

SPA Výška od spodní hrany mostovky [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 35
Ohrožení 10
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Nová Bělá, Mitrovický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Nová Bělá, Zyf »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Petřkovice, Lesní potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 60
Ohrožení 80
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Petřkovice, Ludgeřovický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Poruba, Plesenský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Poruba, Porubka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 193
Ohrožení 245
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Šenov, Lučina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 160
Ohrožení 180
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Vřesina — most, Porubka »

SPA Výška od hrany mostovky [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 40
Ohrožení 10
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Trnávka, Trnávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 120
Ohrožení 170
 • evidenční list hlásného profiluodkaz

 

Na toku Porubka  (ř.km 5,552) se nachází vakový jez, který je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými SPA. Jednotlivé SPA však slouží pouze pro potřeby manipulace na vakuovém jezu, a ne pro vyhlašování SPA na VT Porubka.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil bez kategorie,  Vakový jez, Porubka »

SPA Vodní stav [cm] Vodní stav [m n. m.]
Bdělost 117 223,32
Pohotovost 157 223,72
Ohrožení 204 224,19
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Ostrava. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.