Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

V zájmovém území ORP Ostrava se nachází nebo je pro něj relevantní deset profilů kategorie A, jeden profil kategorie B, šest profilů kategorie C s automatickým přenosem dat a dalších 14 profilů kategorie C bez přenosu dat.

Umístění hlásných profilů v ORP Ostrava

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Odry, Odra (kat. A) »

Profil Odry (Odra)
Platnost SPA profilu Heřmánky — soutok s Jičínkou
Plocha povodí [km2] 411,36
Průměrný roční průtok [m3/s] 13,58
Průměrný roční stav [cm] 93
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
39,2 83,9 107 169 199

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Odry (Odra)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 200 45,2
Pohotovost 230 62,8
Ohrožení 260 82,8
Extrémní ohrožení! 361 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Svinov, Odra (kat. A) »

Profil Svinov (Odra)
Platnost SPA profilu Albrechtičky — soutok s Opavou
Plocha povodí [km2] 1613,73
Průměrný roční průtok [m3/s] 12,6
Průměrný roční stav [cm] 131
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
128 258 322 491 571

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Svinov (Odra)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 310 136
Pohotovost 460 274
Ohrožení 520 332
Extrémní ohrožení! 666 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Bohumín, Odra (kat. A) »

Profil Bohumín (Odra)
Platnost SPA profilu
Plocha povodí [km2] 4663,77
Průměrný roční průtok [m3/s] 41,6
Průměrný roční stav [cm] 149
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
336 738 950 1520 1810

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Bohumín (Odra)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 400 317
Pohotovost 500 495
Ohrožení 600 847
Extrémní ohrožení! 772 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Frýdek-Místek, Ostravice (kat. A) »

Profil Frýdek-Místek (Ostravice)
Platnost SPA profilu pod Čeladenkou — soutok s Olešnou
Plocha povodí [km2] 486,45
Průměrný roční průtok [m3/s] 7,61
Průměrný roční stav [cm] 199
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
131 317 421 714 865

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Frýdek-Místek (Ostravice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 300 122
Pohotovost 400 296
Ohrožení 450 416
Extrémní ohrožení! 549 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Ostrava, Ostravice (kat. A) »

Profil Ostrava (Ostravice)
Platnost SPA profilu soutok s Olešou — ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 820,02
Průměrný roční průtok [m3/s] 12,5
Průměrný roční stav [cm] 95
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
186 431 565 936 1120

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Ostrava (Ostravice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 290 186
Pohotovost 400 378
Ohrožení 530 665
Extrémní ohrožení! 639 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Opava, Opava (kat. A) »

Profil Opava (Opava)
Platnost SPA profilu Krnov — Opava
Plocha povodí [km2] 928,54
Průměrný roční průtok [m3/s] 6,41
Průměrný roční stav [cm] 127
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
45,6 124 171 312 388

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Opava, Opava

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 250 64,5
Pohotovost 300 102
Ohrožení 350 151
Extrémní ohrožení! 440 312
 •  aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Děhylov, Opava (kat. A) »

Profil Děhylov (Opava)
Platnost SPA profilu Opava — ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 2037,55
Průměrný roční průtok [m3/s] 13,7
Průměrný roční stav [cm] 97
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
101 228 296 482 576

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Děhylov (Opava)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 210 73,1
Pohotovost 265 115
Ohrožení 320 168
Extrémní ohrožení! 508 482
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Žermanice, Lučina (kat. A) »

Profil Žermanice (Lučina)
Platnost SPA profilu Vojkovice — Bludovice
Plocha povodí [km2] 45,77
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,565
Průměrný roční stav [cm] 19
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
16,2 34,1 43,3 67,7 79,5

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Žermanice (Lučina)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 84 15
Pohotovost 107 20
Ohrožení 150 30
Extrémní ohrožení! 294 67,7
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Radvanice, Lučina (kat. B) »

Profil Radvanice (Lučina)
Platnost SPA profilu Bludovice — ústí do Ostravice
Plocha povodí [km2] 191,53
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,38
Průměrný roční stav [cm] 96
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
58,1 112 138 205 236

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Radvanice, Lučina

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 220 65
Pohotovost 290 123
Ohrožení 320 150
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Branka u Opavy, Moravice (kat. A) »

Profil Branka u Opavy (Moravice)
Platnost SPA profilu pod Kružberkem — soutok s Opavou
Plocha povodí [km2] 715,77
Průměrný roční průtok [m3/s] 5,32
Průměrný roční stav [cm] 81
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
63 129 162 249 291

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Branka u Opavy, Moravice

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 39,4
Pohotovost 200 71,9
Ohrožení 240 107
Extrémní ohrožení! 305 249
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Petřvald, Lubina (kat. A) »

Profil Petřvald (Lubina)
Platnost SPA profilu Ústí do Odry — Vlčovice
Plocha povodí [km2] 165,18
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,36
Průměrný roční stav [cm] 25
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
41,3 99,3 131 223 269

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Petřvald (Lubina)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 100 36,2
Pohotovost 150 68
Ohrožení 180 103
Extrémní ohrožení! 241 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Brušperk, Ondřejnice (kat. C) »

Profil Brušperk (Ondřejnice)
Platnost SPA profilu  
Plocha povodí [km2]  
Průměrný roční průtok [m3/s]  
Průměrný roční stav [cm]  
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
23,8 58,5 77,3 129 155

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. C, Brušperk (Ondřejnice)

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 240
Pohotovost 290
Ohrožení 340
Extrémní ohrožení! 388
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Vřesina, Porubka (kat. C) »

Profil Vřesina (Porubka)
Platnost SPA profilu  
Plocha povodí [km2] 35,05
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,231
Průměrný roční stav [cm] 55
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,14 11,8 16,6 31,5 39,8

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. C, Vřesina (Porubka)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 6,9
Pohotovost 180 11,1
Ohrožení 230 21,5
Extrémní ohrožení! 265 31,5
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Dolní Lhota, Porubka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 120
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Polanka nad Odrou, Polančice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 125
Pohotovost 135
Ohrožení 155
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Radvanice, Podleský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 30
Pohotovost 50
Ohrožení 60
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Stará Bělá, Starobělský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 140
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Dolní Lhota, Opusta »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 70
Ohrožení 80
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Hrabová, Šidlovický potok (kat. C) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 70
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Hrabová, Zyf  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 100
Ohrožení 160
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Klimkovice — ulice Komenského, Polančice »

SPA Výška od hrany mostovky [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 90
Ohrožení 70
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Klimkovice — ulice Malá Strana, Polančice »

SPA Výška od hrany mostovky [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 30
Ohrožení 0
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Klimkovice, Rakovec »

SPA Výška od hrany mostovky [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 80
Ohrožení 60
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Koblov, Odra »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 400
Pohotovost 450
Ohrožení 540
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Martinov, Plesenský potok »

SPA Výška od hrany mostovky [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 35
Ohrožení 10
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Nová Bělá, Mitrovický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Nová Bělá, Zyf »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Petřkovice, Lesní potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 60
Ohrožení 80
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Petřkovice, Ludgeřovický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Poruba, Plesenský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Šenov, Lučina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 160
Ohrožení 180
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,  Vřesina — most, Porubka »

SPA Výška od hrany mostovky [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 40
Ohrožení 10
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na toku Porubka  (ř.km 5,552) se nachází vakový jez který je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými SPA. Jednotlivé SPA však slouží pouze pro potřeby manipulace na vakuovém jezu a ne pro vyhlašování SPA na VT Porubka.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil bez kategorie,  Vakový jez, Porubka »

SPA Vodní stav [cm] Vodní stav [m n.m.]
Bdělost 117 223,32
Pohotovost 157 223,72
Ohrožení 204 224,19
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Ostrava. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.