Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná služba

Hlásnou službu v rámci území správního obvodu Ostrava zajišťují:

 • při povodních menšího rozsahu: povodňové komise jednotlivých městských obvodů SMO (na území městských obvodů SMO), jednotlivé úřady městských obvodů SMO, povodňové komise obcí správního obvodu SMO (popř. obecní rada)
 • při povodních většího rozsahu: Povodí Odry, státní podnik
 • v prostoru od bývalé Vítkovické závodní vlečky v Ostravě - Svinově po soutok Opavy s Odrou zajišťuje Povodí Odry, státní podnik:
  - do vyhlášení III. SPA PK městských obvodů SMO a obcí správního obvodu Ostrava
  - po vyhlášení III. SPA správce toků s tím, že v případě naléhavějších událostí na vodních tocích bude hlásná služba zajišťována PK obce s rozšířenou působností Ostrava a to na základě požadavku správce vodního toku

 

Hlídková služba

Tuto službu v rámci území správního obvodu Ostrava zajišťují povodňové komise jednotlivých městských obvodů SMO a povodňové komise jednotlivých obcí.

Pro území správního obvodu Ostrava má Povodí Odry, státní podnik vybudovanou síť automaticky snímaných měřících stanic, z nichž jsou údaje (výška hladiny) přenášeny na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik. Jedná se o následující měrné profily:

 • Odra - Svinov
 • Odra - Bohumín
 • Opava - Děhylov
 • Ostravice - Slezská Ostrava      
 • Lučina - Radvanice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Způsob vyžádání pomoci při povodni včetně materiálního zabezpečení (dostupný materiál, mechanizace) jsou obsaženy v povodňových plánech jednotlivých měst, obcí a městských obvodů.

Povodňové plány měst, obcí a městských obvodů jsou dostupné po přihlášení v digitální verzi povodňového plánu v kapitole Související povodňové plány.

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území města Ostrava »

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon  Počet osob

Budova ÚMOb Hrabová

Bažanova 174/4, O.-Hrabová

 

Igor Trávníček

 -

Budova hasičské zbrojnice

 

Paskovská 175/112, O.-Hrabová

 

Ing. Milan Minář

 -
Budova základní školy Paskovská 110/46. O.-Hrabová Ing. Radek Pollo  -
ZŠ - tělocvična (bez vybavení)

Družební 336/125,

725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ing. Tomáš Výtisk 100
Dům zahrádkářů (bez vybavení)

Družební 545,

725 26 Ostrava-Krásné Pole      
Ing. Tomáš Výtisk 50
Hasičská zbrojnice (bez vybavení)

Nová kolonie 683,

725 26 Ostrava-Krásné Pole      
Ing. Tomáš Výtisk 30
OÚ Krásné Pole

Družební 576,

725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ing. Tomáš Výtisk 30
MŠ Lhotka

Kalinová 295,
725 28 Ostrava-Lhotka

Bc. Oxana Dolinková 50
Penzion Lhotka

Petřkovická 125,
725 28 Ostrava-Lhotka

- 596 628 662 20
Restaurace Pod věží

Bobrovnická 52,
725 28 Ostrava-Lhotka

Janka Frončková 20
Tenisová sportovní hala

Petřkovická 333,
725 28 Ostrava-Lhotka

Libor Škerko 100
Víceúčelová sportovní hala

Petřkovická 410,
725 28 Ostrava-Lhotka

Ing. Romana Dybalíková, Ph.D. 100
ZŠ Lhotka Těsnohlídkova 99,
725 28 Ostrava-Lhotka
Mgr. Naďa Šimíčková 50
Kulturní dům Michálkovice

Československé armády 309,
715 00 Ostrava-Michálkovice

Michal Vysloužil

596 231 565,

230
ZŠ Gen. Píky

Gen. Píky 13A/2975,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava              

-evakuační středisko

 Mgr. Jan Veselý  

596 612 102,

 

600

 ZŠ Zelená  

Zelená 1406,
702 00 Ostrava-Mor. Ost. a Přívoz

-evakuační středisko

 PaeDr. Aleš Koutný  

596 614 994,

1100
 MŠ Plesná Dobroslavická 42,
725 27 Ostrava-Plesná
Pavel Hrbáč, starosta 20
 

ÚMOb Plesná

 

Dobroslavická 83/8

725 27 Ostrava-Plesná
Pavel Hrbáč, starosta  -
Základní a mateřská škola Polanka nad Odrou  

Heleny Salichové 816/28,

725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
RNDr. Patrik Molitor  

596 931 563

 550
Koleje VŠB TU Ostrava Studentská 1770,
700 32 Ostrava-Poruba
- přijímací středisko
Ing. Andrea Husťáková 1000
Střední škola Z. Matějčka 17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Radovan Maresz 596 909 111 1000
Budova „C“ ÚMOb Poruba Gen.Sochora 6013/2 708 00 Ostrava-Poruba Mgr. Jana Glogarová 200
VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 2172,
708 00 Ostrava-Poruba
 

Ing. Gabriela Mechelová

1000
ZŠ Komenského Komenského 668/13, 708 00 Ostrava-Poruba Mgr. Renáta Fialová 100
 ZŠ Proskovice Staroveská 62,
724 00 Ostrava-Proskovice
Mgr. Eva Paličková 596 768 290 120
Hasičská zbrojnice Gudrichova 5278/7, Ostrava - Třebovice František Šichnárek 20
KD Altán Třebovický park 5007/80, Ostrava - Třebovice František Šichnárek 50 
Hasičárna Jelínkova 1192,
721 00 Ostrava-Svinov
Lubomír Buček

200

Hotel AREÁL Plzeňská 2617,
700 30 Ostrava-Jih
Mgr. Beranová Tereza

328

Hotel DMH Výškovická 2498,
70030 Ostrava-Jih
Bc. Dana Kroupová

489

Hotelový dům Hlubina Horní 1110,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Marcela Stoszková

630

KD Na Druhém Na Druhém 358,
712 00 Ostrava-Muglinov
p. Urbačková

50

KD Petřkovice Hlučínská 139,
725 29 Petřkovice u Ostravy
Karel Gattnar

90

Ředitelství ZŠ a MŠ Svinov Bílovecká 10,
721 00 Ostrava-Svinov

Mgr. Iveta Komorášová

300

Koleje VŠ J. Opletala Kranichova 1433,
710 00 Ostrava
Ing. Dagmar Navrátilová

400

ZŠ a MŠ Evžena Rošického Evžena Rošického 1082,
721 00 Ostrava-Svinov

Mgr. Iveta Komorášová

200

ZŠ Hošťálkovice Výhledy 210,
725 28 Ostrava-Hošťálkovice
Mgr. Radim Šink

50

ZŠ Ostrava-Bartovice Bartovická 129/59,
717 00 Ostrava-Bartovice
Mgr. Hana Ostřanská

150

ZŠ Ostrava-Radvanice Vrchlického 401/5,
716 00 Ostrava-Radvanice
Mgr. Hana Ostřanská

100

ZŠ Petřkovice Hlučínská 136,
725 29 Ostrava-Petřkovice
RNDr. Pavel Najman

100

ZUŠ Heleny Salichové 1. května 330,
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
Roman Mihula

500

 
Evakuační trasy a místa soustředění - Mob Mariánské Hory a Hulváky:
 
Evakuační trasa ze zóny A je možná dvěma způsoby:
a) Po ulici Suderové na násep haldy u ulice Slovenské. Zde je možné soustředění menšího počtu techniky a automobilů. Není možné zde soustřeďovat osoby vzhledem k tomu, že není hygienické zabezpečení a při dalším nepříznivém vývoji povodňové situace může být lokalita odříznuta od přístupu.
b) Po ulici Švermova pod podjezdem dále do Mariánských Hor. Při provádění evakuace je podjezd nejužší místo a bude proto nutné provoz řídit Policií ČR. Místo soustředění počíná na horní části parkoviště u Kauflandu, dále na parkovišti před ubytovnou Ingstavu Ostrava a dále na ulicích Oběžná a Václavská.
Evakuační trasa ze zóny B je nejvhodnější po ulici Nákladní na ulici Novinářská. Zde může být místo soustředění.
Evakuační trasa ze zóny C je možná dvěma způsoby:
a) Po ulici Sokola Tůmy
b) Po ulici Grmelova Místo soustředění je totožné se zónou A.
 
 

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob v dalších obcích  ORP Ostrava »

Obec Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Počet osob
Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota U Školy 76, 747 66
Dolní Lhota
Jana Kovalová

40

Dolní Lhota OÚ Dolní Lhota

Poštovní 250, 747 66
Dolní Lhota

Mgr. Vladimír Sobas

80

Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota Čs. tankistů 76, 747 66
Dolní Lhota
Mgr. Věra Lasáková

150

Horní Lhota OÚ Horní Lhota Záhumenní 44, 747 64 Horní Lhota Ing. Jaroslav Berger

50

Klimkovice ZŠ Klimkovice Vřesínská 22, 742 83 Klimkovice Mgr. Miroslava Hoňková

500

Klimkovice Kino Dělnická 362, 
742 83 Klimkovice
Alice Chlebovská

100

Klimkovice CVČ Mozaika Komenského 112, 742 83 Klimkovice Bc. Renata Návratová

50

Klimkovice Městský úřad Lidická 1, 742 83 Klimkovice Jaroslav Varga

50

Stará Ves nad Ondřejnicí Areál TJ Stará Ves nad Ondřejnicí Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O. Radim Hyneček

200

Stará Ves nad Ondřejnicí ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí Zámecká 38, 739 23 Stará Ves n. O. Mgr. Yvetta Kunzova

200

Šenov Dům s pečovatelskou službou Za Pomníkem 13, 739 34 Šenov pečovatelky

30

Šenov Mateřská školka Lapačka U Hřiště 1159, 739 34 Šenov Michaela Michálková, ředitelka

50

Šenov Mateřská školka Lipová Lipová 861, 739 34 Šenov Michaela Michálková, ředitelka

100

Šenov Základní škola Podlesí Těšínská 286, 739 34 Šenov Mgr. Naděžda Pavlisková, ředitelka

50

Šenov Základní škola Šenov Radniční nám. 1040, 739 34
Šenov
Mgr. Naděžda Pavlisková, ředitelka

200

Šenov Základní umělecká škola Viléma Wünsche Zámecká 2, 739 34 Šenov Vlasta Urbášková, ředitelka

80

Václavovice Tělocvična Obecní č. 367, 739 35 Václavovice Lumír Cielecký

-

Václavovice Hasičská zbrojnice Frýdecká č. 439, 739 35 Václavovice Jaromír Sliž

-

Velká Polom ZŠ a MŠ Velká Polom Opavská 350,
Velká Polom
Mgr. Tomáš Olivka 800
Velká Polom Areál na ulici Hradská Hradská 483,
Velká Polom
Tomáš Langer 200
Velká Polom Kulturní středisko Opavská 101,
Velká Polom
Tomáš Langer 300
Velká Polom Sokolovna Opavská 46,
Velká Polom
Tomáš Langer 200
Velká Polom Fara, kostel Osvoboditelů 66,
Velká Polom
Mgr. Radek Drobisz 100
Vratimov DDM Vratimov Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov Bc. Hana Nevrlá

70

Vratimov Kulturní středisko Vratimov Frýdecká 1000/48,
739 32 Vratimov
Bc. Táňa Slavíková

150

Vratimov MŠ Horní Datyně U Školy 289, 739 32 Vratimov Bc. Iva Slívová

60

Vratimov ZŠ Vratimov Datyňská 690/13, 739 32 Vratimov Mgr. Darja Kuchařová

150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Typ techniky Umístění Vlastník Adresa Telefon                               
cisterny s pitnou vodou dle aktuální situace Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114,

729 71 Ostrava-Moravská

597 475 111, 

800 202 700

cisterny s pitnou vodou

dle aktuální situace-

Horní Lhota, Klimkovice, Šenov

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

800 292 300

cisterny s vodou dle aktuální situace- Václavovice  

Beskydská 124,
738 01 Frýdek-Místek

 
balená voda Ostrava-Plesná Hypermarket GLOBUS

Spojovací 326,
725 27 Ostrava - Plesná

596 988 111
  Klimkovice

Prodejna Hruška

Lidická 917, 742 83 Klimkovice

  Lhotka

D + K Drmela, s.r.o.

Petřkovická 462/29,
725 28 Ostrava-Lhotka

Petr Drmela 

  Velká Polom Operační a informační středisko HZS MSK

Nemocniční 11, Ostrava

950 739 852

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

  Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon              
Horní Lhota TEMPO Horní Lhota č. p. 87 vedoucí prodejny 553 770 263
Klimkovice Prodejna Hruška Lidická 917, 742 83 Klimkovice p. Hruzík
Ostrava- Hrabová Samoobsluha Hruška Paskovská 100, Ostrava-Hrabová - -
Ostrava- Krásné Pole Potraviny HOMOLA Družební 460, 725 26 Ostrava - Krásné Pole Radim Homola
Ostrava- Lhotka Hruška č. 301 Těsnohlídkova 442/1, 725 28 Ostrava-Lhotka - 556 674 417
Ostrava- Plesná Hypermarket GLOBUS Spojovací 326, 725 27 Ostrava - Plesná Martin Válek 596 988 111
Ostrava- Poruba Globus, Kaufland, Albert, Lidl, Hruška  -  -
Ostrava- Třebovice Hruška Martinovská 6186/15,
708 00 Ostrava-Poruba
 - 596 939 314
Ostrava- Proskovice BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě

sídlo - Petra Křičky 2863/17a,
702 00 Ostrava-Moravská 

provozovna – Staroveská 175/77,
724 00 Ostrava-Proskovice

 -  -
Šenov Potraviny Hruška Obecní 30, 739 34 Šenov Jitka Kaduchová
Václavovice Můj obchod Vratimovská č. 220, 739 35 Václavovice Roman Bednář 596 833 002
Velká Polom Nákupní středisko Opavská 179, Velká Polom Rostislav Palupa
  Potraviny U Kaple 9. května, Velká Polom Libuše Peřichová
  Bistro Marta Opavská 133, Velká Polom Marta Musialová