Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace a stravování
 • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná služba

Hlásnou službu v rámci území správního obvodu Ostrava zajišťují:

 • při povodních menšího rozsahu: povodňové komise jednotlivých městských obvodů SMO (na území městských obvodů SMO), jednotlivé úřady městských obvodů SMO, povodňové komise obcí správního obvodu SMO (popř. obecní rada)
 • při povodních většího rozsahu: Povodí Odry, státní podnik
 • v prostoru od bývalé Vítkovické závodní vlečky v Ostravě - Svinově po soutok Opavy s Odrou zajišťuje Povodí Odry, s.p.:
  - do vyhlášení III. SPA PK městských obvodů SMO a obcí správního obvodu Ostrava
  - po vyhlášení III. SPA správce toků s tím, že v případě naléhavějších událostí na vodních tocích bude hlásná služba zajišťována PK obce s rozšířenou působností Ostrava a to na základě požadavku správce vodního toku

 

Hlídková služba

Tuto službu v rámci území správního obvodu Ostrava zajišťují povodňové komise jednotlivých městských obvodů SMO a povodňové komise jednotlivých obcí.

Pro území správního obvodu Ostrava má Povodí Odry, státní podnik vybudovanou síť automaticky snímaných měřících stanic, z nichž jsou údaje (výška hladiny) přenášeny na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik. Jedná se o následující měrné profily:

 • Odra - Svinov
 • Odra - Bohumín
 • Opava - Děhylov
 • Ostravice - Slezská Ostrava      
 • Lučina - Radvanice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Způsob vyžádání pomoci při povodni včetně materiálního zabezpečení (dostupný materiál, mechanizace) jsou obsaženy v povodňových plánech jednotlivých měst, obcí a městských obvodů.

Povodňové plány měst, obcí a městských obvodů jsou dostupné po přihlášení v digitální verzi povodňového plánu v kapitole Související povodňové plány.

 

Náhradní zdroj pitné vody

Typ techniky Umístění Vlastník Adresa Telefon
cisterny s pitnou vodou dle aktuální situace Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 28. října 1235/169, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
840 111 125

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území města Ostrava »

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Hasičárna Jelínkova 1192,
721 00 Ostrava-Svinov
Petr Buček
Hotel AREÁL Plzeňská 2617,
700 30 Ostrava-Jih
Mgr. Jana Lipjaková, Dis.
Hotel DMH Výškovická 2498,
70030 Ostrava-Jih
Bc. Dana Kroupová
Hotelový dům Hlubina Horní 1110,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Marcela Stoszková
KD Na Druhém Na Druhém 358,
712 00 Ostrava-Muglinov
p. Nowáková
KD Petřkovice Hlučínská 139,
725 29 Petřkovice u Ostravy
Karel Gattnar
Koleje VŠB TU Ostrava Studentská 1770,
700 32 Ostrava-Poruba
Ing. Andrea Husťáková
Kulturní dům Michálkovice Československé armády 309,
715 00 Ostrava-Michálkovice
Bohumil Pilař
MŠ Lhotka Kalinová 295,
725 28 Ostrava-Lhotka
Bc. Oxana Dolinková
MŠ Plesná Dobroslavická 42,
125 27 Ostrava-Plesná
Ing. Jan Bochňák
OÚ Krásné Pole Družební 576,
725 26 Ostrava-Krásné Pole
Ing. Tomáš Výtisk
Penzion Lhotka Petřkovická 125,
725 28 Ostrava-Lhotka
 
Restaurace Pod věží Bobrovnická 52,
725 28 Ostrava-Lhotka
 
Ředitelství ZŠ a MŠ Svinov Bílovecká 10,
721 00 Ostrava-Svinov
Mgr. Zdeněk Ivančo
Střední škola Z. Matějčka 17. listopadu 1123,
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Radovan Maresz
Tenisová sportovní hala Petřkovická 333,
725 28 Ostrava-Lhotka
 
ÚMOb Poruba Gen. Sochora 6013,
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Petr Mihálik
Víceúčelová sportovní hala Petřkovická 410,
725 28 Ostrava-Lhotka
Dalibor Valčák
VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 2172,
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Zdeněk Hodula
Koleje VŠ J. Opletala Kranichova 1433,
710 00 Ostrava
Ing. Dagmar Navrátilová
ZŠ a MŠ Evžena Rošického Evžena Rošického 1082,
721 00 Ostrava-Svinov
Mgr. Zdeněk Ivančo
ZŠ Gebauerova Gebauerova 819,
702 00 Ostrava-Mor. Ost. a Přívoz
Mgr. Radka Hanusová
ZŠ Hošťálkovice Výhledy 210,
725 28 Ostrava-Hošťálkovice
Mgr. Radim Šink
ZŠ Lhotka Těsnohlídkova 99,
725 28 Ostrava-Lhotka
Mgr. Naďa Šimíčková
ZŠ Ostrava-Bartovice Bartovická 59,
717 00 Ostrava-Bartovice
Mgr. Hana Ostřanská
ZŠ Ostrava-Radvanice Vrchlického 401,
716 00 Ostrava-Radvanice
Mgr. Věra Kuchařová
ZŠ Petřkovice Hlučínská 136,
725 29 Ostrava-Petřkovice
RNDr. Pavel Najman
ZŠ Poruba Komenského 13,
708 00 Ostrava-Poruba
Mgr. Jarmila Krejčířová
ZŠ Proskovice Staroveská 62,
724 00 Ostrava-Proskovice
Mgr. Eva Paličková
ZŠ Zelená Zelená 1406,
702 00 Ostrava-Mor. Ost. a Přívoz
PaeDr. Aleš Koutný
ZUŠ Heleny Salichové 1. května 330,
725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
Roman Mihula
 
 

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob v dalších obcích SO ORP Ostrava »

Obec Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota U Školy 76, 747 66 Dolní Lhota Jana Kovalová
Dolní Lhota OÚ Dolní Lhota Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota Mgr. Vladimír Sobas
Dolní Lhota ZŠ Dolním Lhota Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Mgr. Věra Lasáková
Horní Lhota OÚ Horní Lhota Záhumenní 44, 747 64 Horní Lhota Ing. Jaroslav Berger
Klimkovice ZŠ Klimkovice Vřesínská 22, 742 83 Klimkovice Mgr. Miroslava Hoňková
Stará Ves nad Ondřejnicí Areál TJ Stará Ves nad Ondřejnicí Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O. Ing. Sýkorová
Stará Ves nad Ondřejnicí ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí Zámecká 38, 739 23 Stará Ves n. O. Mgr. Pavel Plečka
Šenov Dům s pečovatelskou službou Za Pomníkem 13, 739 34 Šenov pečovatelky
Šenov Mateřská školka Lapačka U Hřiště 1159, 739 34 Šenov Michaela Michálková, ředitelka
Šenov Mateřská školka Lipová Lipová 861, 739 34 Šenov Michaela Michálková, ředitelka
Šenov Základní škola Podlesí Těšínská 286, 739 34 Šenov Mgr. Naděžda Pavlisková, ředitelka
Šenov Základní škola Šenov Radniční nám. 1040, 739 34 Šenov Mgr. Naděžda Pavlisková, ředitelka
Šenov Základní umělecká škola Viléma Wünsche Zámecká 2, 739 34 Šenov Vlasta Urbášková, ředitelka
Vratimov DDM Vratimov Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov Bc. Hana Nevrlá
Vratimov Kulturní středisko Vratimov Frýdecká 1000/48, 739 32 Vratimov Bc. Táňa Slavíková
Vratimov MŠ Horní Datyně U Školy 289, 739 32 Vratimov Bc. Iva Slívová
Vratimov ZŠ Vratimov Datyňská 690/13, 739 32 Vratimov Mgr. Darja Kuchařová