Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Ostrava rozlivem vodních toků, srážkami, zpětným vzdutím i splachy z polí.

Na území města Ostrava je ohrožováno povodní zhruba 2530 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Seznam ohrožených objektů ležících v záplavovém území na území města Ostrava.
Ohrožené objekty na území SO ORP Ostrava - agregované.

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v městských obvodech města Ostrava

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Hošťálkovice 0 5 3 12
Hrabová 0 0 3 27
Krásné Pole 40 30 14 36
Lhotka 0 0 4 195
Mariánské Hory a Hulváky 0 0 0 0
Martinov 5 89 18 2
Michálkovice 0 1 9 0
Moravská Ostrava a Přívoz 0 1 3 300
Nová Bělá 0 0 0 65
Nová Ves 0 0 0 250
Ostrava-Jih 0 5 4 250
Petřkovice 0 0 0 19
Plesná 0 0 0 20
Polanka nad Odrou 0 1 8 161
Poruba 0 0 111 34
Proskovice 0 0 0 3
Pustkovec 0 0 0 0
Radvanice a Bartovice 4 10 10 0
Slezská Ostrava 0 1 4 14
Stará Bělá 0 0 0 96
Svinov 0 21 184 0
Třebovice 0 66 28 0
Vítkovice 0 0 0 0
Celkem ve městě Ostrava
409 230 403 1488

Na území SO ORP Ostrava, mimo města Ostrava
, je ohrožováno povodní zhruba 434 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Seznam objektů ležících v záplavovém území na území SO ORP Ostrava (mimo území Statutárního města Ostrava).

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Ostrava mimo území města Ostrava

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Čavisov 0 0 0 0
Dolní Lhota 0 0 0 12
Horní Lhota 0 0 0 17
Klimkovice 5 23 63 0
Olbramice 0 0 0 0
Stará Ves nad Ondřejnicí 0 35 183 0
Šenov 13 0 0 0
Václavovice 0 0 0 0
Velká Polom 0 0 0 0
Vratimov 0 0 0 70
Vřesina 5 4 4 0
Zbyslavice 0 0 0 0
Celkem v SO ORP Ostrava 23 62 250 99

 

Ohrožené objekty - agregované v ORP Ostrava

 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území města Ostrava se nachází poměrně velké množství objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »
Ohrožující objekty na území SO ORP Ostrava

Objekty, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Městský obvod Adresa
Čerpací stanice Benzina, a.s. Hrabová Krmelínská 971/2a
Plnírna Linde Gas, a.s. Hrabová Frýdecká 691/473
BorsodChem MCHZ s.r.o. Mariánské Hory a Hulváky Chemická 2039/1
DUKOL Ostrava s.r.o. Mariánské Hory a Hulváky Chemická 2039
SPOVO, s.r.o. Mariánské Hory a Hulváky Chemická 2039/1
Koksovna Šverma, a.s. Mariánské Hory a Hulváky průmyslový areál Ostrava - Mariánské Hory
DALKIA ČR - Výtopna Mariánské Hory, a.s. Mariánské Hory a Hulváky průmyslový areál Ostrava - Mariánské Hory
Čerpací stanice ARAL Moravská Ostrava a Přívoz Mariánskohorská 3121/55
Čerpací stanice Benzina, a.s. Moravská Ostrava a Přívoz Muglinovská 166/84
ČSAD Logistik, a.s. Moravská Ostrava a Přívoz Vítkovická 3258/9
Čerpací stanice KARIMPEX, a.s. Moravská Ostrava a Přívoz Místecká 3220
MAN Gas s.r.o. Moravská Ostrava a Přívoz Soukenická 996/11
MPL KAUF s.r.o. Moravská Ostrava a Přívoz Muglinovská 1104/41
Rozvodna distr.soust.123/23 kV Moravská Ostrava a Přívoz Žofinská
Rozvodna distr.soust.23 kV Moravská Ostrava a Přívoz Tomkova 3151/9
Rozvodna distr.soust.23 kV Moravská Ostrava a Přívoz Nová radnice
Rozvodna distr.soust.23/6 kV Moravská Ostrava a Přívoz Křižíkova 563/9
Čerpací stanice Slovnaft CS a.s. Moravská Ostrava a Přívoz Hlučínská
OKK Koksovny, a.s.-Koksovna Svoboda Moravská Ostrava a Přívoz Koksární 1112
Pivovary Staropramen a.s. Moravská Ostrava a Přívoz Hornopolní 1075/57
OVaK,a.s.-Úpravna vody Nová Ves 28. října 87/311
ZD AGRO Stará Bělá Proskovice lokalita U kravína
Čerpací stanice OMV ČR, s.r.o. Radvanice a Bartovice Těšínská 2047
ArcelorMittal Ostrava, a.s. Radvanice a Bartovice Vratimovská 689/117
ČOV ArcelorMitall, a.s. Radvanice a Bartovice u areálu ArcelorMittal, a.s.
Odkaliště, Bartovice Radvanice a Bartovice u areálu ArcelorMittal, a.s.
čerpací stanice HUNSGAS s.r.o. Slezská Ostrava Keramická 377/35
OKD,Zásobování Flotalex Slezská Ostrava Lihovarská 642/16
PRES Stavebniny s.r.o. Slezská Ostrava Vratimovská 617/36
Rozvodna distr.soust.123/23 kV Slezská Ostrava Frýdecká
MG Odra Gas, spol. s r. o. Slezská Ostrava Na Popinci 1088
Čerpací stanice Benzina, a.s. Třebovice Martinovská 5601/2
Pórobeton Ostrava, a.s. Třebovice Třebovická 5543/36
PIKANT Ostrava, s.r.o. Třebovice 5. května 5163/28
Elektrárna Dalkia Česká republika, a.s. Třebovice u soutoku Odry s Opavou
V obcích SO ORP Ostrava mimo samotné Ostravy nejsou žádné objekty, který by mohly být při povodních zdrojem ohrožení.

Ohrožující objekty na území ORP Ostrava


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Ohrožené objekty
Ohrožující objekty