Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Odry a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik – minimální délka toku: 2 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí VHP: Roman Volný
Tel.: 556 723 607
Email: roman.volny@pod.cz, skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje také některé další vodní toky na území SO ORP Odry, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-032, 2-01-01-036, 2-01-01-038, 2-01-01-042/1, 2-01-01-042/2, 2-01-01-041, 2-01-01-044, 2-01-01-046, 2-01-01-048
ID toku: 10100012
Správcovství na ř. km: -3,93- 97,42
V ORP protéká obcemi: Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné

 

Vodní tok Husí potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-081, 2-01-01-083, 2-01-01-085, 2-01-01-087, 2-01-01-093, 2-01-01-095
ID toku: 10100199
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Odry

 

Vodní tok Suchdolský potok (Kletenský potok)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-067
ID toku: 10214807
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok Pustějovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-111
ID toku: 10217272
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Vraženský p. (Vraženka)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-047/1, 2-01-01-047/3
ID toku: 10216073
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry, Vražné

 

Vodní tok Náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-042/2, 2-01-01-047/2
ID toku: 10211162
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Mankovice, Odry, Vražné

 

Vodní tok Bělotínský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-056
ID toku: 10211417
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok Kamenný p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-084
ID toku: 10212354
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Heřmanice u Oder, Odry

 

Vodní tok Hrabětický p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-049
ID toku: 10208896
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Vražné

 

Vodní tok Gručovka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-088, 2-01-01-090, 2-01-01-092
ID toku: 10100606
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Bravinský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-099
ID toku: 10217422
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-066
ID toku: 10213720
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Mankovice

 

Vodní tok Zlatý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-045
ID toku: 10215128
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Odry

 

Vodní tok Vítovka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-043
ID toku: 10208824
Správcovství na ř. km: 0,8 – 5,13
V ORP protéká obcemi: Heřmanice u Oder, Odry

 

Vodní tok Kostelecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-096
ID toku: 10211563
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

   

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-066
ID toku: 10210216
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Mankovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-043
ID toku: 10211324
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Heřmanice u Oder, Odry

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-111
ID toku: 10214068
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-085
ID toku: 10216142
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Odry

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-049
ID toku: 10217980
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Vražné

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-084
ID toku: 10217650
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Heřmanice u Oder

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-047/1
ID toku: 10213379
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Vražné

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-048
ID toku: 10208665
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Mankovice

 

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. - minimální délka toku: 2 km

Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Správce VT na území SO ORP:

Rajon 105:
Ing. Sylva Lokajová, Tel.: 956 951 216, 607 500 582, Email: sylva.lokajova@lesycr.cz

Rajon 108:
Mgr. Martin Schönwälder, Tel.: 956 951218, 725 257 574, Email: martin.schonwalder@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Odry, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Děrenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-098
ID toku: 10208838
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Suchá
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-039
ID toku: 10209981
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Odry, Spálov

 

Vodní tok Čermná
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-035
ID toku: 10100718
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Heřmánky, Odry, Spálov

  

Vodní tok Hradečný p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-052
ID toku: 10215323
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok Nadějovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-089
ID toku: 10211147
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Vrchy

 

Vodní tok Červenka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-082
ID toku: 10217303
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Stříbrný p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-086
ID toku: 10217478
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Vrchy

 

Vodní tok Vršský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-091
ID toku: 10210280
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Vrchy

 

Vodní tok Heřmanický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-037
ID toku: 10212304
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Heřmanice u Oder, Heřmánky, Odry

 

Vodní tok Jestřábí potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-094
ID toku: 10212657
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Dobešovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-041
ID toku: 10211721
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Jakubčovice nad Odrou, Odry

 

Vodní tok Lipenský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-030
ID toku: 10212624
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Luboměř

 

Vodní tok Salaš
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-092
ID toku: 10216525
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Vrchy

 

Vodní tok Luboměřský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-039
ID toku: 10217685
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Luboměř, Spálov

 

Vodní tok PP Čermné v km 2,55
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-035
ID toku: 10211699
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok LP Gručovického p. v km 5,3
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-088
ID toku: 10214969
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok Tošovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-085
ID toku: 10217555
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek, Odry

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-047/2
ID toku: 10213866
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Vražné

 

Vodní tok LP Husího potoka v km 20,3
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-081
ID toku: 10213953
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok PP Odry v km 85,1
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-042/1
ID toku: 10212563
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok Stodolní p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-046
ID toku: 10211110
Správcovství na ř. km: 1,436– 3,74
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok PP Husího potoka v km 20,75
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-081
ID toku: 10213570
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Fulnek

 

Vodní tok LP Hradečného p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-052
ID toku: 10212823
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok Spálovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-039
ID toku: 10218059
Správcovství na ř. km: 0 – 1,512
V ORP protéká obcemi: Spálov

    

Vodní tok Brálný p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-036
ID toku: 10216241
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Spálov

 

  • c) Vodní toky bez určení správy a ostatní - minimální délka toku: 2 km

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-032, 2-01-01-036, 2-01-01-038, 2-01-01-042/1, 2-01-01-042/2, 2-01-01-041, 2-01-01-044, 2-01-01-046, 2-01-01-048
ID toku: 10100012
Správcovství na ř. km: 97,42 – 128,351
Správce toku: Ministerstvo obrany ČR
V ORP protéká obcemi: Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné

 

Vodní tok Něčínský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-031
ID toku: 10214837
Správcovství na ř. km: celý tok
Správce toku: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
V ORP protéká obcemi: Luboměř, Spálov

 

Vodní tok Vítovka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-043
ID toku: 10208824
Správcovství na ř. km: 0 – 0,8
Správce toku: Semperflex Optimit Odry
V ORP protéká obcemi: Heřmanice u Oder, Odry

 

Vodní tok náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-047/2
ID toku: 10209939
Správce toku: správce se neurčuje
V ORP protéká obcemi: Odry, Vražné

 

Vodní tok Stodolní p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-046
ID toku: 10211110
Správcovství na ř. km: 0 – 1,436
Správce toku: město Odry
V ORP protéká obcemi: Odry

 

Vodní tok Spálovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-039
ID toku: 10218059
Správcovství na ř. km: 1,512 – 3,547
Správce toku: městys Spálov
V ORP protéká obcemi: Odry, Spálov

 

Vodní tok Náhon Jakubčovice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-042/1
ID toku: 10216386
Správce toku: správce se neurčuje
V ORP protéká obcemi: Jakubčovice nad Odrou, Odry

 

Vodní tok náhon Mankovice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-048
ID toku: 10214796
Správce toku: správce se neurčuje
V ORP protéká obcemi: Mankovice