Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
Tel.: 556 768 111
E-mai: 
podatelna@odry.cz

Masarykovo náměstí 50/7, 742 35 Odry
Vedoucí odboru:
 Ing. Bc. Radovan Tomický
Tel.: 556 768 180
E-mail: radovan.tomicky@odry.cz

Referent vodního hospodářství: Ing. Petr Coufal
Tel.: 556 768 186
E-mail: coufal@odry.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Vedoucí odboru: Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra