Orientační vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

 

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60

 

Na území SO ORP Odry se nachází srážkoměrné stanice Povodí Odry, státní podnik: Odry , Fulnek a srážkoměrné stanice provozované městem Funek: Děrné, Lukavec a Vlkovice»

Pro lepší informovanost povodňového orgánu je vhodné sledovat i srážkoměry, které se nacházejí mimo území SO ORP, konkrétně se jedná se o srážkoměry, jejichž provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik: Bartošovice, Bravantice, Františkův Dvůr, Jeseník nad Odrou, Jindřichov, Kletné, Kojetín. Dalšími srážkoměry jsou ty, které provozuje ČHMÚ: Bělotín a Vítkov. Posledním relevantním je ještě srážkoměr Větřkovice provozovaný obcí Březová.
Celkový přehled všech sledovaných srážkoměrů nalezneme v digitální verzi povodňového plánu v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php).

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.