Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Odry.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce. »

 

Dopravní omezení na území SO ORP Odry

ObecNázev omezeníPopis omezeníVodní tokObec
Fulnek Dolejší Kunčice-46211 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO místní části Dolejší Kunčice - silnice 46211 Husí p. Fulnek
Fulnek Fulnek-I/47 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO města Fulnek - silnice I/47 Husí p. Fulnek
Fulnek Jerlochovice-46211 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO místní části Jerlochovice - silnice 46211 Husí p. Fulnek
Fulnek Lukavec-4639 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO místní části Lukavec - silnice 4639 Gručovka Fulnek
Fulnek Stachovice-04739 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO místní části Stachovice - silnice 04739 Husí p. Fulnek
Fulnek Vlkovice-46211 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO místní části Vlkovice - silnice 46211 Husí p. Fulnek
Fulnek Vlkovice-4624 Při povodních může ve městě dojít k zaplavení hlavních silničních tahů, které bude potřeba uzavřít v rámci PPO místní části Vlkovice - silnice 4624 - ohrožení levostranným přítokem Husího potoka a akumulací vod jejich přítoků Husí p. Fulnek
Jakubčovice nad Odrou Odry - most 442-028 v části Heřmánky Možnost zaplavení mostu na komunikaci č. 442-028 Odra Jakubčovice nad Odrou
Odry Odry - silnice II-441 Možnost zaplavení mostu na hlavní komunikaci silnice č. II-441 Odra Odry
Odry Odry - silnice I-47 směr Fulnek Možnost zaplavení mostu na hlavní komunikaci silnice č. I-47 Odra Odry
Odry Odry - silnice I-47 směr Fulnek Možnost zaplavení mostu na hlavní komunikaci silnice č. I-47 Odra Odry
Vražné Vražné - křížení silnic III/04732 a III/04733 Možnost zaplavení křížení silnic III/04732 a III/04733 při vybřežení Vraženského potoka Vraženský p. (Vraženka)  Vražné
Vražné Vražné - most silnice III/0489 Možnost zaplavení mostu na silnici č. III/0489 Vraženský p. (Vraženka)  Vražné
Vražné Vražné - silnice III/04732 Při vybřežení Odry může dojít k zaplavení silnice III/04732 Odra  Vražné
Vražné Vražné (Hynčice) - křížení silnic III/04732 a III/4418 Možnost zaplavení křížení silnic III/04732 a III/4418 při vybřežení Vraženského potoka Vraženský p. (Vraženka)  Vražné

 


Dopravní omezení v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.