Odtokové poměry

Na území SO ORP Odry je záplavové území vyhlášeno na vodních tocích Odra, Husí potok, Vítovka a Vraženka.

Řeka Odra má na území SO ORP Odry vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 21. 7. 2014 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje (č. j.: MSK 71308/2014), v úseku od ř. km 84,31 po ř. km 92,35. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu v celé délce toku v SO ORP Odry.
V úsecích ř. km 80,80 - 84,31 a 92,35 - 93,80 zůstává v platnosti opatření krajského úřadu (č. j.: ŽPZ/3558/03) ze dne 23. 5. 2003.
Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Jakubčovice nad Odrou, Odry, Vražné, Heřmánky, Spálov a Mankovice. »
Husí potok má oficiálně stanovené záplavové území Q100 od ř. km 0 do ř. km 21,2 vyhlášené okresním úřadem Nový Jičín ze dne 21. 5. 2001 (ŽP-8639/00/Ko-231/2).
Toto záplavové území ohrožuje samotné město Fulnek, včetně jeho místních částí Dolejší Kunčice, Vlkovice, Jerlochovice a Stachovice. »
Vítovka má oficiálně stanovené záplavové území od ř. km 0,8 do ř. km 3,26 vyhlášené městským úřadem Odry ze dne 30. 12. 2013 (č. j.: MěÚO/2588/2013).
Záplavové území ohrožuje samotné město Odry, včetně jeho místní části Vítovka. »
Vraženka má oficiálně stanovené záplavové území od ř. km 0 do ř. km 5,409 vyhlášené městským úřadem Odry ze dne 7. 3. 2015 (č. j.: MěÚO/09764/2015), také jsou stanovená záplavová území pro její 3 přítoky.
Záplavové území se týká obcí Vražné u Oder a Hynčice u Vražného»
Přítok Husího potoka Gručovka nemá oficiálně stanovené záplavové území, nicméně na základě povodně z července roku 1997 byla vymezena zátopová oblast, kdy mezi ohrožená místa patří zejména intravilán města Fulnek a městských částí, které se nacházejí v těsné blízkosti Husího potoka a Gručovky. »

Potenciálně ohrožená místa a části obcí jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. Mezi ohrožená místa patří především intravilán obcí ležících podél řek Odra a Husí potok. Některé lokality jsou také ohrožovány odtokem ze svahů při přívalových srážkách a nedostatečně dimenzovaným korytem toku nebo kanalizací. »

Odtokové poměry také ovlivňují ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. »

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Odry

Obec Vodní tok ř. km Popis omezení
Fulnek bezejmenný tok 0,030 Propustek pod komunikací
Fulnek bezejmenný tok 0,100 Mostek u č.p. 125
Fulnek bezejmenný tok 0,100 Zatrubnění toku
Fulnek bezejmenný tok 0,180 Zatrubnění LP Gručovky
Fulnek Gručovka 0,000 Mostek - ulice Dělnická
Fulnek Gručovka 0,500 Silniční most I/57 (ID C41)
Fulnek Gručovka 4,800 Mostek u prům. pod.
Fulnek Gručovka 5,000 Most u č.p. 135
Fulnek Gručovka 5,010 Most u č.p. 101
Fulnek Gručovka 5,100 Silniční most ID 7874
Fulnek Gručovka 5,500 Most u č.p. 83
Fulnek Gručovka 5,600 Most u č.p. 25
Fulnek Gručovka 5,610 Most u č.p. 90
Fulnek Gručovka 5,800 Most u č.p. 129
Fulnek Gručovka 5,900 Most u č.p. 130
Fulnek Gručovka 6,000 Mostek u č.p. 112
Fulnek Husí p. 6,200 Most místní komunikace - Stachovice
Fulnek Husí p. 6,700 Most místní komunikace - Stachovice
Fulnek Husí p. 7,600 Most místní komunikace (u školky) - Stachovice
Fulnek Husí p. 8,200 Most místní komunikace - Stachovice
Fulnek Husí p. 10,000 Silniční most (Masarykova) - Fulnek
Fulnek Husí p. 10,900 Lávka pro pěší u Retexu - Fulnek
Fulnek Husí p. 11,200 Most místní komunikace - Jerlochovice
Fulnek Husí p. 11,500 Most místní kom. u zahradnictví - Jerlochovice
Fulnek Husí p. 12,000 Most místní kom. u trafostanice - Jerlochovice
Fulnek Husí p. 12,190 Lávka pro pěší u stavebnin - Jerlochovice
Fulnek Husí p. 12,400 Most u č.p. 42
Fulnek Husí p. 12,525 Mostek pro automobily do kempu - Jerlochovice
Fulnek Husí p. 12,930 Rozbitý mostek - Jerlochovice
Fulnek Husí p. 13,250 Silniční most Jerlochovice-Vlkovice
Fulnek Husí p. 13,250 Silniční most Jerlochovice-Vlkovice
Fulnek Husí p. 14,575 Mostek k RD - Vlkovice
Fulnek Husí p. 15,155 Most místní komunikace -Vlkovice
Fulnek Husí p. 15,680 Silniční most (Na Kaménku) -Vlkovice
Fulnek Husí p. 18,290 Silniční most -Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 18,970 Silniční most (u kostela) -Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 18,970 Silniční most (u kostela) -Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 19,330 Mostek k RD - Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 19,370 Mostek k RD - Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 19,390 Mostek k nemovitostem - Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 19,500 Mostek k RD - Dolejší Kunčice
Fulnek Husí p. 19,570 Mostek k RD - Dolejší Kunčice
Fulnek Jestřabí p. 0,000 Most u č.p. 4
Fulnek Jestřabí p. 0,200 Železniční most
Heřmanice u Oder  -   Výpust z vodní nádrže Vésky
Jakubčovice nad Odrou Dobešovský p. 0,220 most 442 - 029
Jakubčovice nad Odrou Dobešovský p. 0,452 most 441 - 011
Jakubčovice nad Odrou Odra 87,175 Ocelová lávka pro pěší - Jakubčovice
Jakubčovice nad Odrou Odra 87,725 Ocelová lávka pro pěší - Jakubčovice
Jakubčovice nad Odrou Odra 93,980 most 442-028 Heřmánky - Odry
Jakubčovice nad Odrou Odra 94,680 betonový jez Jakubčovice nad Odrou
Luboměř  -   Propustek
Luboměř  -   Propustek u č.p. 131
Luboměř  -   Propustek u č.p. 133
Luboměř  -   Propustek u č.p. 50
Mankovice Odra 84,720 Kamenný stupeň
Mankovice Odra 84,870 Dřevěný pevný jez Mankovice
Odry Odra 79,356 Silniční most - Odry-Mankovice
Odry Odra 81,670 Silniční most 47-051, Odry
Odry Odra 81,980 Ocelová lávka pro pěší - Odry
Odry Odra 84,035 Silniční most - Loučky nad Odrou
Odry Odra 84,702 Most místní komunikace - Loučky n. Odrou
Odry Odra 85,858 Silniční most 441-013
Odry Odra 88,680 Silniční most 47B-054
Odry Odra 89,100 Betonový jez Odry, Semperflex a.s.
Odry Odra 90,000 Betonový jez Odry – Loučky
Odry Odra 92,395 Most místní komunikace - Klokočůvek
Odry Odra 92,650 Most místní komunikace - Klokočůvek
Odry  -   Česle 1 - Vladař
Odry  -   Česle 2 - Vladař
Odry  -   Česle 4 - Vladař
Odry  -   Česle 5 - Rasův p., železniční přejezd
Odry  -   Česle 6 - náhon Odry
Odry  -   Česle 7 - Mlýnský p., Nadační ulice
Odry  -   Česle 8 - Vladař, za MŠ
Vražné náhon z Odry 0,244 Lávka pro pěší - Vražné
Vražné náhon z Odry 0,366 Most na silnici III/04732 - Vražné
Vražné náhon z Odry 0,554 Most na místní komunikaci - Vražné
Vražné nepojmenovaný (200460100600) 0,046 Mostek - příjezd k RD č.p.81 - Hynčice
Vražné nepojmenovaný (200460100600) 0,175 Mostek - příjezd k RD č.p.82 - Hynčice
Vražné nepojmenovaný (200460100600) 0,220 Mostek - příjezd k RD č.p.80 - Hynčice
Vražné nepojmenovaný (200460100600) 0,344 Propustek pod silnicí (04732) - Hynčice
Vražné nepojmenovaný (200460100600) 0,450 Betonový propustek - Hynčice
Vražné nepojmenovaný (200460101200) 0,010 Propustek pod silnicí III/04732
Vražné nepojmenovaný (200460101200) 0,120 Propustek - Horní Vražné
Vražné nepojmenovaný (200460101800) 0,240 Propustek Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 0,645 Most na obslužné komunikaci - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 0,993 Most-příjezd k PŽV drůbežárna Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,155 Most ev.č. 0489-4 směr Jeseník n. O. - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,310 Most na místní komunikaci - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,481 Lávka v zahradě č.p.171 - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,525 Most na místní komunikaci - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,580 Lávka v zahradě č.p.32 - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,715 Most k RD - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,795 Huvarův most - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,931 Lávka pro pěší - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 2,136 Most na místní komunikaci - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 2,158 Lávka pro pěší - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 2,367 Lávka pro pěší - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 2,451 Most na místní komunikaci - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 2,668 Lávka pro pěší - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 2,886 Most-příjezd k RD č.p. 126 - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 3,270 Lávka dřevěná - Vražné
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 3,470 Most na místní komunikaci - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 3,990 Lávka - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 4,025 Most-příjezd k RD č.p. 66 - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 4,065 Most-příjezd k RD č.p. 67 - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 4,275 Most na místní komunikaci - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 4,410 Provizorní lávka - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 4,685 Most na obslužné komunikaci - Hynčice
Vražné Vraženský p. (Vraženka) 4,930 Propustek pod silnici (04732) - Hynčice

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Místa omezující odtokové poměry

 


Ohrožujícími objekty v záplavovém území mohou být větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další. » Ohrožující objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Ledové jevy

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, se vodní toky na území SO ORP Odry neřadí mezi kritické s výjimkou řeky Odry v Loučkách a v Jakubčovicích nad Odrou a ve Vražném ». Je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér mohou toky vybřežovat i při malých průtocích. Více viz kapitola Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami.

Místa výskytu ledových jevů na území ORP Odry

Obec Název Vodní tok ř. km
Odry Loučky Odra 85,2 - 85,0
Jakubčovice nad Odrou Most, Jakubčovice n. Odrou Odra 94,5 - 93,8
Vražné Most, vražné Vraženský p. (Vraženka) 1,4 - 1,3
 

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Místa ohrožená přívalovou povodní na území SO ORP Odry

ObecNázevPopisSměr
Odry Lokalita ohrožená přívalovou povodní potoka Vladař Lokalita ohrožená bleskovou povodní Zlatý a Rasův p. S
Odry Lokalita okolo autobusového nádraží Lokalita ohrožená bleskovou povodní potok Vladař S
Odry potok Vladař pod poldrem Přítok přívalové povodně – Vladař J
Odry Přítok bleskové povodně – Rasův p. Přítok přívalové povodně – Rasův p. Z
Odry Přítok bleskové povodně – Zlatý p. Přítok bleskové povodně – Zlatý p. JJZ
Fulnek Jerlochovice - jih Pole nad komunikaci I/47 a Brožův kopec. Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. SSV
Fulnek Na Hrbech - Lukavec Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. JZ
Fulnek Polisko - Lukavec Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. JZ
Fulnek Povodí bezejmenného toku ID 10217650 - Vlkovice Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. SV
Fulnek Povodí Kamenného potoka - Vlkovice Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. JJZ
Fulnek Povodí PP Husího p. v km 8,2 - Stachovice Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. VSV
Fulnek Povodí Stříbrného potoka - Jerlochovice Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. JJV
Fulnek Stachovický vrch - Stachovice Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. VSV
Vražné Kritický bod v intravilánu obce Vražné Kritický bod v intravilánu obce Vražné - krit. bod 20 106 593 SV
Vražné Kritický bod v intravilánu obce Vražné Kritický bod v intravilánu obce Vražné - u domu č.p. 205; krit. bod 20 106 581 JV
Vražné Vražné - zatopení části intravilánu obce ZSJ Hynčice - poblíž domů č. p. 76, 75, 74, 83, 81, 86; kritický bod 20 106 601 JV
Vražné Vražné - zatopení části intravilánu obce Horní Vražné - poblíž domů č. p. 64, 254, 62, 61, 60, 55, 59, 58, 115; kritický bod 20 106 592 JV
Vražné Vražné - zatopení části intravilánu obce Dolní Vražné - poblíž silice III/0435 a III/0489; kritický bod 20 106 581 JV

 

Kromě výše uvedených míst, známých ze zkušeností z předchozích let, bylo Výzkumným ústavem vodohospodářským, v.v.i. na území SO ORP Odry vytipováno Metodou kritických bodů 30 lokalit, které mohou být potenciálně ohroženy přívalovou povodní. Kritickým bodem je myšleno místo, kudy vtéká voda z okolí do intravilánu obce. Jejich lokalizaci s vyznačeným zdrojovým povodím naleznete zde.

Podrobné informace o kritických bodech na území SO ORP Odry

Kritický bod Obec Sklon [%]  Orná půda [%]  Povodí KB [ha] 
20104480 Fulnek 10,437 71,103 660,41
20104490 Fulnek 14,115 23,058 127,99
20104500 Fulnek 13,28 49,178 109,43
20104501 Fulnek 10,46 60,862 98,44
20104808 Fulnek 12,087 61,059 263,83
20104811 Fulnek 9,547 47,332 80,46
20104944 Fulnek 10,22 25,611 701,92
20104947 Fulnek 10,986 18,919 237,53
20104597 Jakubčovice nad Odrou 15,783 31,07 459,44
20106402 Mankovice 10,987 74,149 68,09
20106420 Mankovice 6,934 81,108 297,84
20108356 Mankovice 11,786 68,847 61,57
20104589 Odry 15,545 66,489 55,58
20104594 Odry 20,228 9,556 119,62
20104599 Odry 17,002 11,981 116,82
20104604 Odry 18,837 4,615 133,93
20106255 Odry 13,09 37,862 533,59
20106260 Odry 15,22 43,154 491,2
20106262 Odry 12,177 77,997 77,27
20106268 Odry 13,387 62,428 60,04
20106270 Odry 12,428 41,677 325,87
20106278 Odry 4,564 99,97 31,57
20107664 Odry 8,086 67,459 75,15
20107714 Odry 16,808 57,288 65,38
20104349 Spálov 4,58 99,438 48,43
20106581 Vražné 11,156 49,361 823,69
20106592 Vražné 8,936 82,827 127,07
20106593 Vražné 4,361 95,963 79,87
20106601 Vražné 4,456 91,555 201,03
20108260 Vražné 14,785 46,844 98,33

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Protipovodňová opatření

Na území SO ORP Odry je vybudováno 7 protipovodňových opatření. Z toho 6 opatření typu ohrázování je na řece Odře, kde zvyšují plochu průtočného profilu koryta. Zbývajícím opatřením je suchý poldr v Odrách, jehož hlavním účelem je ochrana obce před přívalovými povodněmi. »

Protipovodňová opatření na území SO ORP Odry

Název Obec Vodní tok ř. km
PB hráz Spálov Odra 92,2 až 92,178
PB hráz Vražné Odra 76,4 až 76,72
LB hráz Mankovice Odra 73,95 až 74,5
PB hráz Odry Odra 80,134 - 81,480
PB hráz Odry Odra 82,215 - 82,426
LB hráz Odry Odra 83,015 - 83,535
Suchý poldr Vladař Odry Údolnice Vladař  
Konkrétně suchý poldr Vladař se nachází cca 500 metrů severně od města Odry, podle vodohospodářské mapy ČR se nachází v povodí Zlatého potoka ČHP 2-01-01-045. Povodí poldru má plochu cca 0,80 km2, z čehož téměř 77 % tvoří pozemky určené k zemědělskému hospodaření a zbylá část je pokryta lesy. Hlavní funkcí této nádrže je ochrana města Odry proti povodním a to transformací povodňové vlny na neškodný odtok, který již dále neohrozí intravilán města. V případě, že dojde k ucpání hrázové propusti, bude kulminační objem v nádrži roven objemu stoleté povodně. V tomto případě již bude hráz přelévána přes bezpečnostní přeliv, kterým bude v době kulminace protékat pouhých cca 0,013 m3/s. Kulminační kapacita bezpečnostního přelivu je navržena na kulminační průtok stoleté povodně, tedy 3,2 m3/s.
Při nadměrných srážkách (s vyšší intenzitou) je doporučeno sledovat pouze stav vtoku do hrázové propusti - zda nedochází k omezování průtoku vlivem zachycení splavenin na česlích nebo vtoku do potrubí DN 300 a to pouze když hladina dostoupí na úroveň 299,4 m n.m. tedy do úrovně vrchní hrany česlí. Při pokračování vzestupu hladiny je nutno opustit ochranný prostor nádrže a sledovat vzestup hladiny až do doby, kdy pomine nadměrný přítok. K ohrožení hráze může dojít při erozním výmolu nebo výronu vody ze vzdušného líce hráze (zakalená voda).

Hlavní technická data poldru Vladař

 Objem suché retenční nádrže po hranu bezpečnostního přelivu 43 055 m3
 Kóta max. hladiny při neškodném odtoku Qn = 0,5 m3/s 302,38 m n. m.
 Kóta max. hladiny při uspání odtoku 303,01 m n. m.
 Zatopená plocha při maximálním obejmu (Qn = 0,5 m3/s) 18 481 m2
 Zatopená plocha při maximálním objemu (ucpání odtoku) 24 418 m2
 Zatopená plocha při min. hladině (mokřad) 1 200 m2
Odtok z nádrže škrtícím potrubím hráz. propusti 0 - 500 l/s (dle výšky hladiny)

Výrazným činitelem, ovlivňujícím odtokové poměry jsou vodní díla na tocích.

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Jez je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

  • zvětšení hloubky vody nad jezem
  • dosažení bezprostředního spádu
  • zmírnění průtočné rychlosti
  • zvýšení hladiny podzemní vody

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do různé výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Na území SO ORP Odry a v blízkém okolí se nenachází vodní dílo I., II. ani III. kategorie, ani jiné dílo, které by bezprostředně ohrožovalo toto území. Vodní nádrž Barnov byla po nehodě z roku 2010 rekonstruována. Přesto je třeba vodním dílům věnovat pozornost. Tyto díla navíc mohou ovlivňovat průtok při povodňových situacích.  »
Kontakty na příslušné subjekty
Příloha: Plán spojení na důležité organizace

 

Významná vodní díla a soustavy děl ovlivňující povodňovou situaci na území SO ORP Odry:

Vodní nádrž Barnov »

Provozovatel VD: Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc, tel. ústředna: 973 401 111

Účelem vodního díla zabezpečení technicko-taktického vojenského výcviku. Vodní dílo je situováno v ř. km. 99,750 na Odře. Nad vodním dílem odvádí Odra průtoky z celé řady drobných vodních toků, které předmětné povodí Odry významně ovlivňují, za zmínku stojí Smolenský potok, Střelenský potok, nebo také Libavský potok. Vlastní dílo je situováno v zalesněném území. Těleso hráze je sypané zemní, homogenní s dvojitou vnitřní štětovou stěnou.

Výpustný objekt sestává z propusti pravoúhlého profilu s hradící jezovou klapkovou konstrukcí (dále jen propust s klapkou) a z provozní obtokové výpusti v pravé boční zdi (dále jen výpust). Výpust obdélníkového průřezu (světlost 180 x 120 cm) je hrazena ocelovým stavidlem s ručním pohonem. Ocelová klapka má jedno hrazené pole světlé šířky 15,0 m a výšky 3,2 m.

Bezpečnostní přeliv – jako BP slouží klapkový uzávěr v čelní straně hráze. Přepadem přes klapku jsou převáděny veškeré povodňové průtoky. Mimo výcvikové období je nádrž prázdná. Klapka je ve spuštěné poloze, stavidlo výpusti se ponechá otevřené a manipulace se neprovádí.

Rozdělení prostoru VD Barnov

Prostor Od [m n. m.] Do [m n. m.] Objem [m3] Plocha [ha] při horní hranici
Stálé nadržení ode dna 381,20 20 -
Zásobní prostor 381,20 384,90 216 000 14,98
Neovladatelný retenční prostor 381,90 385,45 81 000 15,98
Nádrž ode dna 385,45 297 020 15,98

V červnu roku 2010 došlo na tomto vodním díle k havárii, více v kapitole Zvláštní povodeň.

Manipulace za vyšších průtoků:

Při vyšších až povodňových průtocích přepadá voda samovolně přes horní hranu klapky, stavidlo obtoku je otevřené a s klapkou se nemanipuluje, pokud hladina v prostoru u stavidel nedosáhne převýšení cca 30 cm nad provozní hladinou, tj. kótu 385,20 m n.m. Při dalším stoupání hladiny je nutno klapku postupně sklápět tak, aby se hladina udržela v rozmezí 384,90-385,20 m n.m. Při úplném vyhrazení klapky a vzestupu hladiny nad kótu 385,20 m n.m. nastává neovladatelný stav. Přepad přes klapku při přelivu na kótě 381,70 m n.m. (klapka spuštěna) a hladině Hmax 385,45 m n.m. činí Q = 168,87 m3/s (Q100 = 165 m3/s). Kapacita plně vyhrazené klapky je sice dostatečná pro převedení všech povodňových průtoků, ale je třeba zajistit pravidelný dohled a obsluhu. Při zanedbání obsluhy výpusti hrozí nebezpečí přelití hráze i při nižším povodňovém průtoku než je Q100 . Majitel díla je povinen zabezpečit pravidelnou povodňovou hlídkovou a hlásnou službu v době, kdy hrozí nebezpečí zvýšených průtoků, tj. při náhlých prudkých lijácích velké intenzity, při dlouhodobých srážkách nebo při náhlém tání sněhu. Doporučený časový interval pro sledování hladiny v nádrži je (při nebezpečí povodně) 1-2 hod.


Vodní nádrž Vítovka »

Majitel a správce VD: Město Odry, Masarykovo náměstí 25/15, tel.: 556 768 111

Vodní dílo IV. kategorie se nachází na horním toku potoka Vítovky nad zastavěnou částí obce Vítovka.

Víceúčelová vodní nádrž Vítovka byla vystavěna v 60. letech jako suchá protipovodňová nádrž (poldr), v letech 1967 - 1969 byla nádrž upravena pro rekreační využití. Při povodni roku 1997 byla nádrž poškozena. V rámci oprav došlo k vypuštění a odbahnění nádrže. Na přítocích do nádrže byly vybudovány srubové překážky pro zachytávání splavenin. Dále byla zprovozněna spodní výpusť, upravena manipulační šachta a osazeno kanalizační šoupátko a návodní strana hráze byla zpevněna pohozem z lomového kamene.

Vítovka je využívána především k transformaci povodňových průtoků, dále pak k udržování, případně nadlepšování minimálního zůstatkového průtoku v korytě potoka Vítovka pod hrází, k akumulaci vody pro zásobování místního koupaliště, k rekreaci a sportovnímu rybolovu.

Vodní nádrž je vhodným biotopem pro vodní rostliny a živočichy a podle zákona š. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem.

Hráz Vítovka

Kubatura [m3] 11 174
Délka hráze [m] 105,1
Šířka hráze [m] 2,0
Výška hráze [m] 11

 

Správce VN nebo jím pověřená osoba dále sleduje výšku hladiny vody ve VN. Dosáhne-li hladina vody v nádrži kóty max. hladiny 351,00 m n.m. a zvýšený přítok do nádrže trvá, varuje správce VN obyvatele a majitele nemovitostí v ohroženém území pod hrází VN. Zvyšování průtoků do VN oznamuje správce správci toku.

Sledování stavu vodní hladiny v nádrži a měření průtoku pod hrází provádí odpovědný pracovník správce VN v době manipulací na VN, v případě nebezpečí povodní a v době povodní.

Charakteristika vodní nádrže

Prostor Zatopená plocha [m2] Objem [m3]
stálého nadržení (Vs) 5 147 4 615
zásobní (Vz) 16 588 41 163
ochranný neovladatelný (Von) 23 754 47 405
celkový (Vc) 23 754 93 183

Vodní nádrž Vražné »

Správce VD: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, tel.: 956 951 231

Malá vodní nádrž Vražné byla vybudována v letech 1961 - 1962. Vodní nádrž je využívána k zachycení vody v krajině, k transformaci povodňových průtoků a ke sportovnímu rybolovu. Vodní nádrž zachycuje vodu v krajině podhůří Oderských vrchů na bezejmenném toku. Využitím ochranného neovladatelného prostoru vodní nádrže (Von = 15 255m3) ke snížení kulminačního povodňového průtoku Q100 = 3,5m3/s. Část objemu vody povodňové vlny může být zachycena v prostoru stálého nadržení, nastane-li povodňová situace v době, kdy bude vlivem dlouhodobého sucha snížená hladina ve vodní nádrži.

Rybniční soustava Odry »

Vlastník a správce VD: DENAS spol.. s r.o., Družstevní 246, 742 13 Studénka

Celá rybniční soustava je napájena vodou z vodního náhonu Odry, který se odděluje z vodního toku Odra v ř. km 83,535. Jedná se o boční rybníky Trněný, Travný, Emauzský, Vraženský a Cíp. Celá soustava je tvořena jen chovnými rybníky.


Vodní díla a protipovodňová opatření na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Vodní nádrže
 Protipovodňová opatření