Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Odry a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hlavním vodním tokem v území je řeka Odra. Teče jihovýchodním směrem a protéká samotným městem Odry. Nejvyšší průtok má řeka na jaře, naopak nejnižší na podzim či v zimě. Na zájmové území přitéká ve vesnici Loučky (část města Odry) a teče územím jihovýchodním směrem, přičemž zájmové území opouští v obci Mankovice. Od pramene po ústí Budišovky se koryto řeky Odry nachází v prakticky nedotčeném a téměř přírodním stavu, což je mj. důsledkem faktu, že leží ve vojenském újezdu Libavá, jehož dopady na vlastní tok se projevily poměrně málo. Výjimkou je pouze prostor jednoúčelové vojenské nádrže Barnov (hráz v km 99,1), sloužící v předchozí době k brodění tanků a jejíž fungování je z ekologického hlediska provázeno určitými riziky. Pod nádrží si přirozený ráz Odra ponechává až po Jakubčovice nad Odrou, pod nimi pak dále až pod zástavbou Oder a Mankovic (pod km 77) k hranici CHKO. Přes CHKO Poodří po Ostravu (po km 22,0) tvoří řeka úsek, který je v celém povodí jedním z nejméně ovlivněných toků lidskou činností. První soustavnější úpravy v prostoru, kde koryto Odry bylo spíše užší, byly zaznamenány mezi Odrami a Heřmánkami po r. 1910 v souvislosti s tehdejší výstavbou železniční trati Suchdol n/O - Budišov n/B, která byla trasována v jejím těsném souběhu.

Významným přítokem Odry je Husí potok. Od svého pramene ve výšce 500 m n. m. teče jižním až jihovýchodním směrem, poté se pod vesnicí Vlkovice (část města Fulnek) obrací více na východ a protéká právě Fulnekem, kde do něj ústí jeho největší přítok Gručovka. Pod tímto soutokem směřuje tok opět na jihovýchod. Do řeky Odry ústí až jižně od Pustějova (mimo zájmové území) v nadmořské výšce 238 m n. m.

Na území se dále nacházejí další větší či menší toky, například: Pustějovský potok, Kletenský potok, Vraženský potok, Čermná nebo Děrenský potok.

Nejvýznamnějšími správci vodních toků na zájmovém území jsou: Povodí Odry, státní podnik a Lesy České republiky, s. p.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území SO ORP Odry

Vodní tokMísto profiluř. kmPovodí [km2]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Odra Odry, Odra 81,98 411,36 39,2 83,9 107 169 199
Husí potok Fulnek, Husí potok 10,36 58,97  4,65 12,7 17,6 32 39,8

 

Vodní toky na území SO ORP Odry

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Odry

Přehled vodních děl na území SO ORP Odry naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Odry se nachází několik vodních děl. Nejvíce vodních děl se nachází u města Odry- na jihu od města je soustava rybníků. Na území jednotlivých obcí najdeme rybníky a další vodní díla.