Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu Odry, Odra (kat. A)

 

Evidenční list hlásného profilu Fulnek, Husí pook (kat. B)

 

Evidenční list hlásného profilu Dolejší Kunčice, Husí potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Klokočůvek - Odry, Odra (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Jakubčovice nad Odrou, Odra (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Fulnek P1, Husí potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Jerlochovice P3, Husí potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Lukavec P4, Gručovka (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Stachovice P2, Husí potok (kat. C)