Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Odry srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území ORP Odry je ohrožováno povodní zhruba 560 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území SO ORP Odry - agregované

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Odry

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Fulnek - - 45  90
Heřmanice u Oder - - - 2
Heřmánky - - 1 -
Jakubčovice nad Odrou - - 1 5
Luboměř - - - 3
Mankovice - - - 1
Odry - 27 321 6
Spálov - - 22 -
Vražné 4 6 16 10
Vrchy - - - -
Celkem v SO ORP
4 33 406 117

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území SO ORP Odry se nachází několik ohrožených objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »
  • Autoopravna Opatřil (Odry)
  • Semperflex Optimit a. s. (Vítkovská 391, 742 35 Odry) - Výroba pryžových a plastových hadic, těsnění
  • Mateiciuc, a.s. (Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry) - Technologie vytlačování a vstřikování plastů
  • ČOV Odra, SmVaK Ostrava a. s. (Odry)
  • ČS Lexus (Tř. Osvobození 99, 742 35 Odry) - LPG stanice, podzemní zásobník
Ohrožující objekty na území SO ORP Odry 
 
Ohrožené»ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.