Správci vodních toků

  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 2 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Vodní tok Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-006, 2-02-03-005, 2-02-03-007, 2-02-03-009/1, 2-02-03-009/2, 2-02-03-010, 2-02-03-011
ID toku: 10100014
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok Oldřišovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-007, 2-04-01-009, 2-04-01-008, 2-04-01-011, 2-04-01-012, 2-04-01-013
ID toku: 10100296
Správcovství na ř. km: 4,65 - 5,20; 6,6 - 9,725; 12 - 14,7; 16,61 - 26,112
V ORP protéká obcemi: Kobeřice, Rohov, Sudice, Štěpánkovice

 

Vodní tok Štěpánka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-017, 2-02-03-016
ID toku: 10216249
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře, Štěpánkovice

 

Vodní tok Pština
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-003, 2-04-01-004
ID toku: 10102304
Správcovství na ř. km: 0 - 5,3
V ORP protéká obcemi: Třebom

 

Vodní tok Opusta
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-014, 2-02-03-016
ID toku: 10214849
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bolatice

 

Vodní tok Bílý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-006
ID toku: 10213072
Správcovství na ř. km: 1 - 3,655
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok Strahovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-012
ID toku: 10101927
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kobeřice, Rohov, Strahovice

 

Vodní tok Rudník
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-004
ID toku: 10105308
Správcovství na ř. km: 0 - 3,765
V ORP protéká obcemi: Sudice, Třebom

 

Vodní tok Část povodí Bílé vody
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-010, 2-04-01-011
ID toku: 10212340
Správcovství na ř. km: 0 - 4,013
V ORP protéká obcemi: Kobeřice

 

Vodní tok Albertovecká příkopa
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-008
ID toku: 10210034
Správcovství na ř. km: 0,58 - 3,313
V ORP protéká obcemi: Kobeřice, Štěpánkovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-003
ID toku: 10215727
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Třebom

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-017
ID toku: 10210531
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-011
ID toku: 10210289
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p. - minimální délka toku: 2 km

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
ST OP oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vodní tok Sedlinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-008
ID toku: 10214986
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok Část povodí Zbojničky
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-014
ID toku: 10129699
Správcovství na ř. km: 0 - 0,705
V ORP protéká obcemi: Chuchelná

 

 

  •  c) Vodní toky ve správě vlastník HOZ a ostatní - minimální délka toku: 2 km

Vodní tok Oldřišovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-007, 2-04-01-009, 2-04-01-008, 2-04-01-011, 2-04-01-012, 2-04-01-013
ID toku: 10100296
Správcovství na ř. km: 0 - 4,65; 5,2 - 6,6; 9,725 - 12; 14,7 - 16,61
V ORP protéká obcemi: Kobeřice, Rohov, Sudice, Štěpánkovice

 

Vodní tok Pština
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-003, 2-04-01-004
ID toku: 10102304
Správcovství na ř. km: 5,3 - 8,126
V ORP protéká obcemi: Třebom

 

Vodní tok Zbojnička
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-014
ID toku: 10105480
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Chuchelná

 

Vodní tok Bílý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-006
ID toku: 10213072
Správcovství na ř. km: 0 - 1; 3,655 - 4,287
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok Mlýnská strouha - náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-005, 2-02-03-006
ID toku: 10211283
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok Albertovická příkopa
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-008
ID toku: 10210034
Správcovství na ř. km: 0 - 0,58
V ORP protéká obcemi: Kobeřice, Štěpánkovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-005, 2-02-03-007
ID toku: 10216377
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kravaře

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-007
ID toku: 10217069
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kobeřice

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-003
ID toku: 10211492
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Třebom