Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Kravaře se nenachází žádný hlásný profil kategorie A ani B. Pro vodní tok Opava na území ORP Kravaře jsou však směrodatné limity hlásného profilu kategorie A v Děhylově. Hlásný profil kat. A se na území obce Děhylov nachází  cca 500 m za vlakovým nádražím po proudu řeky Opavy. Platnost profilu: Opava – ústí do Odry.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Děhylov, Opava (kat. A) »

Profil Děhylov, (Opava)
Platnost SPA profilu Opava – ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 2037,55
Průměrný roční průtok [m3/s] 13,7
Průměrný roční stav [cm] 97
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
101 228 296 482 576

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Děhylov (Opava)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 210 73,1
Pohotovost 265 115
Ohrožení 320 168
Extrémní ohrožení! 508 482
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Proti proudu řeky Opavy se na území města Opavy nachází hlásný profil kategorie A, který leží na pravém břehu naproti budově závodu Povodí Odry. Platnost SPA: Krnov – Opava. Jeho platnost tedy není přímo v SO ORP Kravaře, ale lze jej využívat pro podrobnější orientaci. 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Opava, Opava (kat. A) »

Profil Opava, (Opava)
Platnost SPA profilu Krnov – Opava
Plocha povodí [km2] 928,54
Průměrný roční průtok [m3/s] 6,41
Průměrný roční stav [cm] 127
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
45,6 124 171 312 388

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Opava, Opava

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 250 64,5
Pohotovost 300 102
Ohrožení 350 151
Extrémní ohrožení! 440 312
 •  aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Přibližně 1 km po proudu od posledních zahrádek v obci Branka u Opavy se na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A. Platnost SPA: pod Kružberkem – soutok s Opavou. Jeho platnost tedy není přímo na území SO ORP Kravaře, ale lze jej využívat pro podrobnější orientaci. 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Branka u Opavy, Moravice (kat. A) »

Profil Branka, (Moravice)
Platnost SPA profilu pod Kružberkem – soutok s Opavou
Plocha povodí [km2] 715,77
Průměrný roční průtok [m3/s] 5,32
Průměrný roční stav [cm] 81
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
63 129 162 249 291

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Branka u Opavy, Moravice

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 39,4
Pohotovost 200 71,9
Ohrožení 240 107
Extrémní ohrožení! 305 249
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na žádném z vodních toků na území SO ORP Kravaře se nenachází hlásný profil kategorie A ani B. Ve městě Kravaře se nachází hlásný profil kategorie C s automatickým měřením a přenosem dat. V SO ORP Kravaře se dále nachází 3 hlásné profily kategorie C s vymezenými stupni povodňové aktivity.

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kravaře-Most, Opava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 340
Pohotovost 420
Ohrožení 460
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kravaře - silniční most 56-002, Bílý potok »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 10 6,258
Pohotovost 20 7,406
Ohrožení 30 8,765
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kravaře - vtok do zatrubnění, Štěpánka »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 70 6,841
Pohotovost 90 9,624
Ohrožení 110 12,978
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C,Sudice, Oldřišovický potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 130
Pohotovost 170
Ohrožení 210
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Kravaře. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.