Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu Děhylov, Opava (kat. A)

Evidenční list hlásného profilu Opava, Opava (kat. A)

Evidenční list hlásného profilu Branky u Opavy, Moravice (kat. A)

 

Evidenční list hlásného profilu Kravaře - most, Opava (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Kravaře - silniční most 56-002, Bílý potok (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Kravaře - vtok do zatrubnění, Štěpánka (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Sudice, Oldřišovický potok (kat. C)