Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Kravaře srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Kravaře je ohrožováno povodní zhruba 513 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Kravaře

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Bolatice  -  -  - 102
Chuchelná  -  -  - 10
Kobeřice  -  -  - 62
Kravaře  -  121  24 3
Rohov  -  -  - 48
Strahovice  -  -  - 80
Sudice  -  -  - 50
Štěpánkovice  -  -  - -
Třebom  -  - - 10
Celkem v SO ORP Kravaře 0 121 24 368

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území SO ORP Kravaře se nachází několik ohrožených objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »

  • Průmyslový areál LANEX, a. s. (Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice)
  • Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích (Bolatice, na J okraji obce)
  • Farma na odchov kuřic (Rohov, S okraj obce u silnice I/46)
  • Zemědělská farma (Rohov, S okraj obce u silnice I/46)
  • Zemědělské družstvo v Třebomi (Třebom, S okraj obce)

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.