Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kopřivnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Roman Volný
Tel.: 602 783 052
Email: skotnice.vhp@pod.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Kopřivnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lubina 10100109 2-01-01-133
2-01-01-135
2-01-01-137
2-01-01-139
Tichava (Tichávka) 10100714 2-01-01-134
Kopřivnička 10101674 2-01-01-138
Sýkoreček 10208914 2-01-01-138
Svěcený p. 10216253 2-01-01-137
Babincův p. 10208950 2-01-01-137
bezejmenný vodní tok
10210565 2-01-01-138
bezejmenný vodní tok 10209743 2-01-01-138
bezejmenný vodní tok 10212740 2-01-01-138
bezejmenný vodní tok 10216566 2-01-01-137
bezejmenný vodní tok 10215985 2-01-01-138

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Příslušný správce VT na území města:
Mgr. Martin Schönwälder
Tel.: 956 951 218, 725 257 574
Email: martin.schonwalder@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Kopřivnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lubinka 10214875 2-01-01-135
2-01-01-136
bezejmenný vodní tok
10213674 2-01-01-109
PP Lubinky
10210780 2-01-01-136
bezejmenný vodní tok 10210121 2-01-01-137
PP Lubinky 10213098 2-01-01-136
přítok LP Klenose v km 3,4 10209915 2-01-01-140
LP Kopřivničky v km 6,2 10210195 2-01-01-138
bezejmenný vodní tok 10215035 2-01-01-137
přítok PP Lubinky 10214913 2-01-01-136
PP Kopřivničky v km 6,0 10214058 2-01-01-138

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Na území města Kopřivnice se však nachází více vodních toků bez určeného správce, které jsou kratší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10208807 2-01-01-137
odvodnění 13000198 2-01-01-138
HOZ
10216858 2-01-01-137
Mlýnský náhon Vlčovice 10213807 2-01-01-137