Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kopřivnice (Kopřivnička)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kopřivnice - Lubina (Lubina)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Petřvald (Lubina)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Tichá (Tichávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vlčovice (Lubina)