Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Dušan Bartošák 556 879 458
Miroslav Halatin 556 879 415

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jan Müller

556 879 717

604 142 244

srážníci MP  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
CAS 30, CAS 24, přepravní dodávka, žebřík automobilový, osobní automobil combi, člun, motorové pily, čerpadla, páčidla, lopaty, krompáče, sekery JSDH Kopřivnice (velitel Tomáš Melčák) Štramberská 410, Kopřivnice
požární automobil JSDH Lubina I. (velitel Jaromír Prašivka) Lubina 26
požární automobil JSDH Lubina II. (velitel Radek Váňa) Lubina 51
požární automobil JSDH Mniší (velitel Svatopluk Holub) Mniší 10
požární automobil JSDH Vlčovice Vlčovice 80
služby města Kopřivnice a veškerá jejich technika viz. webové stránky Slumeko s. r. o. (Vladimír Pustka) Štefánikova 58/31, Kopřivnice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Kopřivnice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací/stravovací kapacita
ZŠ 17. listopadu Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování 17. listopadu 1225, Kopřivnice Mgr. Jiří Stoško 900/900
ZŠ Alšova Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Alšova 1123, Kopřivnice Mgr. Milan Bureš 650/650
KD Mniší Shromaždiště a nouzové ubytování Mniší 175 Radim Pištělák  
KD Vlčovice Shromaždiště a nouzové ubytování Vlčovice 190 Hana Kutáčová  
ZŠ Lubina Shromaždiště a nouzové ubytování Lubina 60 Mgr. Ivana Davidová