Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Kopřivnice je při povodních ohrožováno zhruba 394 budov, které trvale obývá 1 151 obyvatel, z nichž 188 spadá do rizikové kategorie (osoby starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
240 budov (657 ohrožených obyvatel, z nichž 117 je z ohrožené kategorie) je ohroženo přirozenou původní při průtoku Q100 » a 252 budov (494/71 obyvatel) může být zasaženo zvláštní povodní způsobenou VD Větřkovice.»


Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (ulice Komenského a Havlíčkova)

Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (ulice Dolní)

Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (Drnholec nad Lubinou)

Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (Drnholec nad Lubinou)

Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (Vlčovice)

Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (Vlčovice)

Ohrožené objekty na území města Kopřivnice s vyznačeným ZÚ (Vlčovice)

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čistírnu odpadních vod na pravém břehu Kopřivničky a o nadzemní zásobník LPG plynů, který by mohl být porušen při zvláštní povodni vyvolané VD Větřkovice. »

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Kopřivnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Kopřivnice u předsedy povodňové komise města.