Způsob vyhlašování SPA

Spojení na účastníky ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace

Příloha: Vzor vyhlášení a odvolání stavu pohotovosti a ohrožení

Stav bdělosti (I. SPA):

 • nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (při dosažení výšky hladiny stanovené pro I. SPA v hlásných profilech, při dlouhotrvajících nebo i krátkodobých, ale intenzivních srážkách)
 • vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby
 • stav bdělosti (1. SPA) nastává na základě informací od:

a)    Hlásné služby obcí ve SO ORP Kopřivnice

b)    Českého hydrometeorologického ústavu

c)    Povodí Odry, státní podnik

d)    povodňové komise Moravskoslezského kraje

e)    Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

f)     povodňových komisí ORP výše na tocích

g)    hromadných sdělovacích prostředků

h)    občanů

 

Stav pohotovosti (II. SPA) a stav ohrožení (III. SPA) se vyhlašuje na základě informací od:

a)    Hlásné služby obcí ve SO ORP Kopřivnice

b)    Českého hydrometeorologického ústavu

c)    Povodí Odry, státní podnik

d)    povodňové komise Moravskoslezského kraje

e)    Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

f)     povodňových komisí obcí výše na toku

g)    hromadných sdělovacích prostředků

h)    občanů

Předseda povodňové komise ORP Kopřivnice vyhlásí stav pohotovosti a stav ohrožení pro území SO ORP Kopřivnice v případě, že nastanou podmínky pro jeho vyhlášení.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území města jsou o vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni pomocí:

 • spuštění sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny")
 • informace v místním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření osobám na území města. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
 • megafon
 • SMS
 • telefonát
 • mobilní či pěší spojku
 • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné sdělovací prostředky: vyslání ČT a ČRo)

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:

 1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo
 2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území a území ohroženém povodněmi
 3. ostatní (všeobecná informace)