Správci vodních toků

  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 2 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109 2-01-01-114 2-01-01-124/1 2-01-01-145
ID toku: 10100012
Správcovství na ř. km: 0 - 97,42
V ORP protéká obcemi: Petřvald

 

Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-133 2-01-01-136 2-01-01-135 2-01-01-138 2-01-01-137 2-01-01-139 2-01-01-140 2-01-01-141 2-01-01-145
ID toku: 10100109
Správcovství na ř. km: 0 - 28,67
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice

 

Vodní tok Sedlnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109 2-01-01-114
ID toku: 10100303
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Příbor, Štramberk, Závišice, Ženklava

 

Vodní tok Tichava (Tichávka)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-134 2-01-01-133
ID toku: 10100714
Správcovství na ř. km: 0 - 11,34
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice

 

Vodní tok Trnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-142 2-01-01-141 2-01-01-144
ID toku: 10213677
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kateřinice, Petřvald, Trnávka

 

Vodní tok Kopřivnička
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-138
ID toku: 10101674
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Příbor

 

Vodní tok Albrechtičský potok
Číslo hydrologického pořadí:  
ID toku: 10213811
Správcovství na ř. km: 0 - 1,76 a od 3,8
V ORP protéká obcemi: Mošnov

 

Vodní tok Sýkoreček
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-138
ID toku: 10208914
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Příbor

 

Vodní tok Klenos
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-140
ID toku: 10215029
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Příbor

 

Vodní tok Bařinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10210311
Správcovství na ř. km: od 0,86
V ORP protéká obcemi: Štramberk, Ženklava

 

Vodní tok Rybský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10211109
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Štramberk, Závišice

 

Vodní tok Svěcený p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-137
ID toku: 10216253
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice

 

Vodní tok Babincův p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-133 2-01-01-135 2-01-01-137
ID toku: 10208950
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-124/1
ID toku: 10217884
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Petřvald

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-139
ID toku: 10217769
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Příbor

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-114
ID toku: 10217527
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Petřvald

 

Vodní tok Mutinův potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10210086
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Příbor

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-142
ID toku: 10210382
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Skotnice, Trnávka

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10217719
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Ženklava

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p. - minimální délka toku: 2 km

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Kopřivnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
ST OP oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-133 2-01-01-136 2-01-01-135 2-01-01-138 2-01-01-137 2-01-01-139 2-01-01-140 2-01-01-141 2-01-01-145
ID toku: 10100109
Správcovství na ř. km: 28,67 - 36,347
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice

 

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-143 2-01-01-142
ID toku: 10208787
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Petřvald, Trnávka

 

Vodní tok Lubinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-136 2-01-01-135
ID toku: 10214875
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10211389
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Závišice

 

Vodní tok Libotínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10209944
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Štramberk

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-142
ID toku: 10215355
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kateřinice, Příbor, Skotnice

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10209924
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Štramberk, Ženklava

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-141
ID toku: 10213990
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Mošnov, Petřvald

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10217394
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Ženklava

 

Vodní tok Kamenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10217596
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Štramberk, Ženklava

 

Vodní tok PP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10209065
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Ženklava

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10213674
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Závišice

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10213674
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Závišice

 

Vodní tok PP Libotínského p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10211098
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Štramberk, Ženklava

 

  • c) Vodní toky ve správě vlastník HOZ a ostatní - minimální délka toku: 2 km

 

Vodní tok Bařinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10210311
Správcovství na ř. km: 0 - 0,86
Správce toku: Kotouč Štramberk s.r.o.
V ORP protéká obcemi: Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice

 

Vodní tok Mlýnský náhon (Příbor)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-141
ID toku: 10215317
Správcovství na ř. km: celý tok
Správce toku: město Příbor
V ORP protéká obcemi: Příbor, Skotnice

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-141
ID toku: 10215582
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Příbor, Skotnice

 

Vodní tok PP Sedlnice v km 10,0
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10214835
Správcovství na ř. km: celý tok
Správce toku: Český rybářský svaz MO Příbor
V ORP protéká obcemi: Příbor, Závišice