Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Kopřivnice se nachází jeden hlásný profil kategorie A v obci Petřvald na toku Lubina. Hladinoměrná stanice se nachází na levém břehu Lubiny v ř. km 5,21 - na okraji intravilánu obce v blízkosti fotbalového hřiště. Platnost SPA profilu je pro úsek Vlčovice - ústí do Odry.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Petřvald, Lubina (kat. A) »

Profil Petřvald (Lubina)
Platnost SPA profilu Vlčovice – ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 165,18
Průměrný roční průtok [m3/s] 2,36
Průměrný roční stav [cm] 25
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
41,3 99,3 131 223 269

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Petřval (Lubina)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 100 36,2
Pohotovost 150 68,0
Ohrožení 180 103,0
Extrémní ohrožení! 241 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na malé části území SO ORP Kopřivnice má také platnost předpovědní hlásný profil na Odře v Ostravě v MOb Svinov. Profil se nachází v Ostravě-Svinov na levém břehu Odry, přibližně 450 m za soutokem s Porubkou (na úrovni železničního nádraží Svinov). Platnost SPA profilu je pro úsek Albrechtičky - soutok s Opavou.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Svinov, Odra (kat. A) »

Profil Svinov (Odra)
Platnost SPA profilu Albrechtičky — soutok s Opavou
Plocha povodí [km2] 1613,73
Průměrný roční průtok [m3/s] 12,6
Průměrný roční stav [cm] 131
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
128 258 322 491 571

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Svinov (Odra)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 310 136
Pohotovost 460 274
Ohrožení 520 332
Extrémní ohrožení! 666 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Povodí Odry, státní podnik provozuje na území SO ORP i jeden hlásný profil kategorie C s automatickým měřením hladiny. Profil se nachází v místní části Vlčovice (město Kopřivnice)  na Lubině (ř. km 22,31 - levý břeh).

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Vlčovice, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 190
Ohrožení 230
Extrémní ohrožení! 331
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na části území SO ORP má také platnost hlásný profil kategorie C na Odře v Bartošovicích provozovaný Povodím Odry, státní podnik.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bartošovice, Odra »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 380
Pohotovost 400
Ohrožení 420
Extrémní ohrožení! 440
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V rámci zlepšení včasného varování na toku Lubina provozuje město Kopřivnice ve Frenštátu pod Radhoštěm dva hlásné profily kategorie C vybavené automatickými ultrazvukovými hladinoměry. První se nachází na mostě v ulici Dolní na toku Lubina a druhý je umístěn na mostě v ulici Závodí na vodním toku Lomná.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Frenštát pod Radhoštěm C1, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 100
Ohrožení 140
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Frenštát pod Radhoštěm C2, Lomná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 170
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Ve správním obvodě ORP Frenštát pod Radhoštěm je také na toku Tichávka v obci Tichá umístěn hlásný profil a automatickým hladinoměrem provozovaný Povodím Odry, státní podnik.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Tichá, Tichávka (Tichava) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 180
Ohrožení 220
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V rámci zlepšení včasného varování na toku Sedlnice provozuje město Štramberk a obce Závišice a Ženklava hlásné profily kategorie C vybavené automatickými ultrazvukovými hladinoměry. Nejvýše na toku se nachází hladinoměr v Ženklavě umístěný na mostě v dolní části intravilánu obce. Další hladinoměr je úmístěný ve Štramberku na mostě ulice Novojičínská poblíž kostela sv. Kateřiny. Třetí hladinoměr se nachází na mostě v horní části intravilánu Závišic.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Ženklava, Sedlnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 110
Pohotovost 130
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Štramberk, Sedlnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 130
Pohotovost 180
Ohrožení 230
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Závišice, Sedlnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 110
Pohotovost 130
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Dále se naúzemí SO ORP Kopřivnice nachází několik hlásných profilů kategorie C bez automatického měření hladiny nebo průtoků.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kateřinice, Trnávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
  Pozn.: Hladiny SPA se měří ode dna.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kopřivnice, Kopřivnička »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 20
Ohrožení 1
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany vyústi.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kopřivnice-Lubina, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 20
Ohrožení 1
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany jezu.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Mošnov, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 470
Pohotovost 370
Ohrožení 270
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Příbor P1, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 400
Pohotovost 310
Ohrožení 250
  Pozn.: Hladiny SPA se měří odshora od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Příbor P2, Klenos »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 205
Pohotovost 165
Ohrožení 115
  Pozn.: Hladiny SPA se měří odshora od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Příbor P3, Kopřivnička »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 260
Pohotovost 225
Ohrožení 200
  Pozn.: Hladiny SPA se měří odshora od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Skotnice, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 202
Pohotovost 152
Ohrožení 87
  Pozn.: Hladiny SPA se měří odshora od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Trnávka, Trnávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 370
Pohotovost 310
Ohrožení 250
  Pozn.: Hladiny SPA se měří odshora od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území SO ORP Kopřivnice. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.