Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Kopřivnice srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Kopřivnice je ohrožováno povodní zhruba 600 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Kopřivnice

Obec Q5 Q20 Q100 historický rozliv jiné ohrožení
Kateřinice -  - - - 14
Kopřivnice - 2 95 39 -
Mošnov - - 47 15 -
Petřvald - 1 17 7 -
Příbor - 1 18 184 -
Skotnice - - 8 23 -
Štramberk - - - - 6
Trnávka - - - - 12
Závišice - 20 42 5 -
Ženklava - - 1 40 -
Celkem v SO ORP
0 24 228 313 32
 
Seznam jednotlivých ohrožených objektů na území SO ORP Kopřivnice je dostupný po přihlášení do neveřejné části na konci této kapitoly. Seznam je dostupný ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu *.xls.

 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území SO ORP Kopřivnice se nachází několik ohrožených objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »

  • AMI trade s.r.o. (Lubina 153, Kopřivnice) - LPG
  • Čerpací stanice AVK Štramberk (Libotín 315, Štramberk) - pohonné hmoty
  • Čerpací stanice ERNEKS INVEST (Skotnice, S okraj obce u silnice I/58) - pohonné hmoty a maziva
  • ČOV Příbor (severní část města, levý břeh Lubiny)
  • fa Dalibor Socha (9. května, Příbor) - nebezpečný odpad
  • Hunsgas, s.r.o. (Ostravsk, Příbor) - LPG plyny
  • Kateřinice č.p. 94 + hospodářská budova (Kateřinice 94) - biologické látky
  • PAP-OIL (Ostravská 77, Příbor) - pohonné hmoty a maziva
  • Pila Příbor s.r.o. (9.května, Příbor)
  • Rozvodna dist. soust. 123/23 KV Příbor (Na hrázi 790, Příbor) - pohonné hmoty a maziva

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.