Správci vodních toků

  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 2 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-001 2-03-02-002 2-03-02-010 2-03-02-009 2-03-02-011 2-04-01-001/2
ID toku: 10100012
Správcovství na ř. km: -3,93 - 97,42
V ORP protéká obcemi: Šilheřovice

 

Vodní tok Opava
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-011 2-02-03-012 2-02-03-013 2-02-03-019 2-02-03-021 2-02-03-022 2-02-03-023 2-02-03-025 2-02-03-027 2-02-04-001
ID toku: 10100014
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hlučín, Kozmice

 

Vodní tok Bečva
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-014
ID toku: 10100655
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Darkovice , Hať , Šilheřovice , Vřesina

 

Vodní tok Štěpánka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-017 2-02-03-016 2-02-03-017
ID toku: 10216249
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Dolní Benešov

 

Vodní tok Píšťský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-017
ID toku: 10101251
Správcovství na ř. km: 0 - 0,72; 1,5 - 1,915; 5,435 - 8,199
V ORP protéká obcemi: Bělá, Píšť, Závada

 

Vodní tok Plesenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-026 2-02-03-025
ID toku: 10217364
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Dobroslavice

 

Vodní tok Opusta
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-014 2-02-03-016 2-02-03-017 2-02-03-015 2-02-03-018 2-02-03-013 2-02-03-019
ID toku: 10214849
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bohuslavice, Dolní Benešov

 

Vodní tok Ludgeřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002 2-02-04-001
ID toku: 10101305
Správcovství na ř. km: 0 - 5,8; 7,365 - 8,533
V ORP protéká obcemi: Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice

 

Vodní tok Jasenka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-024 2-02-03-025
ID toku: 10217281
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Děhylov, Hlučín

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-001/2
ID toku: 10126558
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Hať

 

Vodní tok Mlýnská strouha
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-016 2-02-03-011 2-02-03-017 2-02-03-016
ID toku: 10213645
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Dolní Benešov

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-001/2
ID toku: 10130587
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Hať

 

Vodní tok Juliánka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-020 2-02-03-019
ID toku: 10212374
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Kozmice

 

Vodní tok Hůrka (k.ú. Píšť)
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-016
ID toku: 10125186
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Píšť

 

Vodní tok Pasecký potok (k.ú. Šilheřovice)
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-011
ID toku: 10105082
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Šilheřovice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-022
ID toku: 10216071
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Hlučín, Kozmice

 

Vodní tok Vařešinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-022
ID toku: 10213675
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Děhylov, Hlučín, Kozmice

 

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p. - minimální délka toku: 2 km

V seznamu jsou uvedené pouze vybrané vodní toky, a to delší než 2 km. Lesy České republiky, s.p. také spravují přítoky uvedených vodních toků.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vodní tok Koblovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-002
ID toku: 10208823
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Ludgeřovice , Šilheřovice

 

Vodní tok Hrabyňka
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-012
ID toku: 10210350
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Dolní Benešov

 

Vodní tok Antošovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-010
ID toku: 10217382
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Šilheřovice

 

Vodní tok Děhylovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-023
ID toku: 10210165
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Děhylov , Dobroslavice

 

Vodní tok PP Ludgeřovického potoka v km 1,95
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10208720
Správcovství na ř. km: 0,065 - 3,574
V ORP protéká obcemi: Ludgeřovice

 

Vodní tok Ochozský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-017
ID toku: 10106196
Správcovství na ř. km: 2,236 - 3,343
V ORP protéká obcemi: Hať , Píšť

 

Vodní tok LP Opavy v km 3,40
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-027
ID toku: 10209184
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bobrovníky

 

  •  c) Vodní toky ve správě vlastník HOZ a ostatní - minimální délka toku: 2 km

Vodní tok Píšťský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-017
ID toku: 10101251
Správce obec Píšť
Správcovství na ř. km: 1,915 - 5,435
V ORP protéká obcemi: Bělá, Píšť, Závada

 

Vodní tok Ludgeřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002 2-02-04-001
ID toku: 10101305
Správce obec Markvartovice
Správcovství na ř. km: 5,8 - 7,365
V ORP protéká obcemi: Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice

 

Vodní tok Šilheřovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-015 2-03-02-014
ID toku: 10213596
Správce obec Šilheřovice
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Šilheřovice

 

Vodní tok PP Ludgeřovického potoka v km 1,95
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-04-002
ID toku: 10208720
Správce OVaK a.s.
Správcovství na ř. km: 0 - 0,65
V ORP protéká obcemi: Ludgeřovice

 

Vodní tok Bohuslavický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-015 2-02-03-016
ID toku: 10211171
Správce obec Bohuslavice
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bohuslavice