Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Hlučín srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území ORP Hlučín je ohrožováno povodní zhruba 522 budov, část těchto objektů jsou rekreační chaty a jsou tedy obýváné převážne v letní sezóně. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Hlučín

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Bělá - - - až 100 objektů ohroženo přívalovou povodní
Bohuslavice - - - cca 30 domů ohroženo přívalovou povodní
Darkovice - - - 24 objektů ohroženo přívalovou povodní
Děhylov 54 2 15 7 budov ohroženo Děhylovským potokem
Dobroslavice - - - 70 chat ohroženo přívalovou povodní
Dolní Benešov - - - -
Hať - - - -
Hlučín - 4 24 -
Kozmice 1 - - -
Ludgeřovice - - - -
Markvartovice - - - -
Píšť 12 27 102 -
Šilheřovice - - - 50 objektů ohroženo přívalovou povodní
Vřesina - - - -
Závada - - - -

 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Na území SO ORP Hlučín se nachází několik ohrožených objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožením (např. vlivem úniku nebezpečných látek). »

  • ČOV Dolní Benešov (na jihu obce u rybníku Nezmar, konec ulice Lesní)
  • Výroba krmných směsí (Kolečkův mlýn - Poručíka Hoši 3, Kozmice)
  • Malá vodní elektrárna (Kolečkův mlýn - Poručíka Hoši 3, Kozmice)
  • Farma na chov vepřů v Bohuslavicích
  • DRUDAR - zemědělské družstvo Darkovice (Březová 330/21)
  • Autobazar (K Hradlu 269/3, Děhylov)
  • Sklad (Děhylov č.p. 271/2)
  • Dům se stavebním materiálem a stroji na zahradě (Děhylov, č.p. 24)

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Ohrožené a ohrožující objekty