Hladinoměry - ORP Ostrava

Bludovice (Lučina)

Hlásný profil kat. C leží na pravém břehu u pěší lávky, ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Umístění profilu

GPS: 49.74781° N, 18.44694° E
Branka u Opavy (Moravice)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A, umístěný naproti ČOV.

Umístění profilu

GPS: 49.89365° N, 17.88992° E
Brušperk (Ondřejnice)

Limnigrafická stanice, hlásný profil kat. C v Brušperku umístěná na ulici Družstevní.

Umístění profilu

GPS: 49.7001° N, 18.2204° E
Děhylov (Opava)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik, kategorie A, umístěný v chatové oblasti.

Umístění profilu

GPS: 49.87899° N, 18.17710° E
Dolní Lhota (Opusta)

Hlásný profil kategorie C obce Dolní Lhota se nachází na mostku přes Opustu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Dolní Lhota obci Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).

Umístění profilu

GPS: 49.84608° N, 18.09353° E
Dolní Lhota (Porubka)

Hladinoměrná stanice kategorie C obce Dolní Lhota se nachází na silničním mostě přes tok Porubka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je starosta obce Dolní Lhota. Obec dále varuje obce Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).

Umístění profilu

GPS: 49.83579° N, 18.08846° E
Havířov ul. Mezidolí (Lučina)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes tok Lučina v Havířově, ulice Mezidolí. Jedná se o hlásný profil kat. C jehož provozovatelem je město Havířov.

Umístění profilu

GPS: 49.76844° N, 18.43470° E
Hrabová (Šidlovický potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostu u základní školy. Provozovatelem je město Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.77727° N, 18.27637° E
Hrabová (Zyf)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na vtokovém objektu u firmy Hraboss. Provozovatelem je město Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.77686° N, 18.26238° E
Klimkovice (Rakovec)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Ostravská. Provozovatelem je město Klimkovice.

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Umístění profilu

GPS: 49.78724° N, 18.13486° E
Klimkovice — ul.Komenského (Polančice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Komenského.Provozovatelem je město Klimkovice.

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Umístění profilu

GPS: 49.78373° N, 18.13340° E
Klimkovice — ul.Malá Strana (Polančice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Malá Strana. Provozovatelem je město Klimkovice.

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Umístění profilu

GPS: 49.78375° N, 18.14109° E
Koblov (Odra)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik kategorie C se nachází u mostu mezi Hrušovem a Koblovem (Ostrava)

Umístění profilu

GPS: 49.87166° N, 18.28523° E
Kozlovice (Ondřejnice)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Odry, státní podnik. Profil je umístěn na pravém břehu poblíž budovy s č. p. 443. Profil je vybaven zařízením pro automatický sběr dat.

Umístění profilu

GPS: 49.60316° N, 18.25818° E
Martinov (Plesenský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostu ulice Martinovská. Provozovatelem je město Ostrava.

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostovky.

Umístění profilu

GPS: 49.85088° N, 18.18377° E
Nová Bělá (Mitrovický potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Mitrovická. Provozovatelem je obec Nová Bělá.

Umístění profilu

GPS: 49.74591° N, 18.27155° E
Nová Bělá (Zyf)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na propustku ulice Krmelínská. Provozovatelem je obec Nová Bělá.

Umístění profilu

GPS: 49.77483° N, 18.26095° E
Opava (Opava)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A, umístěný za ulicí Ovocná.

Umístění profilu

GPS: 49.93506° N, 17.92251° E
Ostrava (Ostravice)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A, umístěný v části Kamenec.

Umístění profilu

GPS: 49.84698° N, 18.29380° E
Petřkovice (Lesní potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na rozhraní katastrů Petřkovice a Ludgeřovice, ulice Hraniční. Lesní potok je pouze místní název, dle centrální evidence toků je tento tok bezejmenný (IDVT: 10208720). Provozovatelem je město Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.87609° N, 18.25405° E
Petřkovice (Ludgeřovický potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Koblovská. Provozovatelem je město Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.87572° N, 18.26093° E
Petřvald (Lubina)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik kategorie A je umístěn na toku Lubina na lávce nedaleko hřiště.

Umístění profilu

GPS: 49.71267° N, 18.15412° E
Polanka nad Odrou (Polančice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na toku Polančice (cca ř. km 4,3) v centru městského obvodu Polanka nad Odrou (Ostrava) nad nádrží Pod zámkem. Je vybaven automatických hladinoměrem s přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Umístění profilu

GPS: 49.78698° N, 18.16360° E
Poruba (Plesenský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice 17. listopadu. Provozovatelem je MO Poruba .

Umístění profilu

GPS: 49.84961° N, 18.16990° E
Poruba (Porubka)

Hlásný profil kat. C Poruba (Porubka) se nachází u mostu ul. Klimkovická, pravý břeh. Je zde umístěna vodočetná lať a barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, jenž jsou již geodeticky zaměřeny. provozovatelem stanice je MO Poruba.

Umístění profilu

GPS: 49.82200° N, 18.16566° E
Radvanice (Lučina)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik, kategorie B, umístěn na ulici Lučínská.

Umístění profilu

GPS: 49.82131° N, 18.33027° E
Radvanice (Podleský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostě v městské části Ostrava-Radvanice a Bartovice, v ulici U Pramenů. Provozovatelem je MO Radvanice a Bartovice.

Umístění profilu

GPS: 49.79980° N, 18.36450° E
Stará Bělá (Starobělský potok)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik, kategorie C na Starobělském potoce se nachází u autobusové zastávky na ulici Mitrovická. Je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým odesíláním vodních stavů. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Umístění profilu

GPS: 49.76295° N, 18.20620° E
Svinov (Odra)

Hlásný profil ČHMÚ, kategorie A, umístěný u ulice Františka a Anny Ryšových.

Umístění profilu

GPS: 49.81977° N, 18.21684° E
Šenov (Lučina)

Vodočetná lať se nachází na pilíři mostu ul. Šenovská (tok Lučina). Hlásný profil kategorie C je ve správě města Šenov.

Umístění profilu

GPS: 49.78229° N, 18.36886° E
Trnávka (Trnávka)

Hlásný profil  kategorie C je umístěn na mostě MK na p.č. 827/2 v severní části obce. Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky. Provozovatelem je obec Trnávka.

Umístění profilu

GPS: 49.688438° N, 18.180855° E
Vakový jez (Porubka)

Jedná se o vakový jez na toku Porubka ve správě Povodí Odry, státní podnik (ř.km 5,552) – pohyblivá hradící konstrukce je z pryžotextilního vaku naplněného vodou, který je připevněn k betonové konstrukci spodní stavby jezu. Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým přenosem dat (dostupným pouze pro VHD Povodí Odry, státní podnik). Jednotlivé SPA slouží pouze pro potřeby manipulace na vakovém jezu a ne pro vyhlašování SPA na VT Porubka

Umístění profilu

GPS: 49.82281° N, 18.15953° E
VD Žermanice (Lučina)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik. kategorie A, umístěný mezi zemědělským objektem a vodní nádrží Žermanice.

Umístění profilu

GPS: 49.73458° N, 18.44438° E
Vřesina-most (Porubka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Osvobození. Provozovatelem je obec Vřesina.

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od hrany mostovky.

Umístění profilu

GPS: 49.82895° N, 18.12616° E
Vřesina (Porubka)

Operativní profil ČHMÚ kategorie C je umístěn na pravém břehu pod silničním mostem

Umístění profilu

GPS: 49.82895° N, 18.12660° E