Hladinoměry - ORP Ostrava

Bartošovice (Odra), kategorie C

Operativní profil Povodí Odry, s.p. kategorie C

Umístění profilu

GPS: 49.688251° N, 18.046944° E
Bohumín (Odra)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.92111° N, 18.32825° E
Branka u Opavy (Moravice)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.89365° N, 17.88992° E
Brušperk (Ondřejnice)

Limnigrafická stanice v Brušperku

Umístění profilu

GPS: 49.7001° N, 18.2204° E
Děhylov (Opava)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.87899° N, 18.17710° E
Dolní Lhota (Opusta)

Hlásný profil kategorie C obce Dolní Lhota se nachází na mostku přes Opustu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Dolní Lhota obci Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).

Umístění profilu

GPS: 49.8461° N, 18.0935° E
Dolní Lhota (Porubka)

Hladinoměrná stanice kategorie C obce Dolní Lhota se nachází na silničním mostě přes tok Porubka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je starosta obce Dolní Lhota. Obec dále varuje obce Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).

Umístění profilu

GPS: 49.8357° N, 18.0883° E
Frýdek-Místek (Ostravice)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.68619° N, 18.33781° E
Hrabová (Šidlovický potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostu u základní školy

Umístění profilu

GPS: 49.77727° N, 18.27637° E
Hrabová (Zyf)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na vtokovém objektu u firmy Hraboss

Umístění profilu

GPS: 49.77686° N, 18.26238° E
Klimkovice (Rakovec)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Ostravská

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Umístění profilu

GPS: 49.78724° N, 18.13486° E
Klimkovice — ul.Komenského (Polančice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Komenského

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Umístění profilu

GPS: 49.78373° N, 18.13340° E
Klimkovice — ul.Malá Strana (Polančice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Malá Strana

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Umístění profilu

GPS: 49.78375° N, 18.14109° E
Koblov (Odra)

Hlásný profil Povodí Odry kategorie C se nachází u mostu mezi Hrušovem a Koblovem (Ostrava)

Umístění profilu

GPS: 49.87166° N, 18.28523° E
Kravaře - most (Opava)

Hlásný profil kategorie C se nachází ve městě Kravaře na mostě silnice č. 467 přes tok Opava. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kravaře a ORP Kravaře.

Umístění profilu

GPS: 49.9283156° N, 18.0076339° E
Martinov (Plesenský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostu ulice Martinovská. 

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostovky.

Umístění profilu

GPS: 49.85088° N, 18.18377° E
Nová Bělá (Mitrovický potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Mitrovická

Umístění profilu

GPS: 49.74591° N, 18.27155° E
Nová Bělá (Zyf)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na propustku ulice Krmelínská

Umístění profilu

GPS: 49.77483° N, 18.26095° E
Odry (Odra)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A je umístěn u lávky pod mlýnem, pravý břeh

Umístění profilu

GPS: 49.6645928° N, 17.8324642° E
Opava (Opava)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.93506° N, 17.92251° E
Ostrava (Ostravice)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.84698° N, 18.29380° E
Petřkovice (Lesní potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na rozhraní katastrů Petřkovice a Ludgeřovice, ulice Hraniční. Lesní potok je pouze místní název, dle centrální evidence toků je tento tok bezejmenný (IDVT: 10208720).

Umístění profilu

GPS: 49.87609° N, 18.25405° E
Petřkovice (Ludgeřovický potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Koblovská

Umístění profilu

GPS: 49.87572° N, 18.26093° E
Petřvald (Lubina), kategorie A

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik kategorie A je umístěn na toku Lubina na lávce nedaleko hřiště.

Umístění profilu

GPS: 49.71267° N, 18.15412° E
Polanka nad Odrou (Polančice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na toku Polančice (ř. km 4,3) v centru městského obvodu Polanka nad Odrou (Ostrava) nad nádrží Pod zámkem. Je vybavem automatických hladinoměrem s přenosem dat.

Umístění profilu

GPS: 49.78698° N, 18.16360° E
Poruba (Plesenský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice 17. listopadu

Umístění profilu

GPS: 49.84961° N, 18.16990° E
Radvanice (Lučina)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie B

Umístění profilu

GPS: 49.82131147° N, 18.33027777° E
Radvanice (Podleský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostě v městské části Ostrava-Radvanice a Bartovice, ulice U Pramenů

Umístění profilu

GPS: 49.799800° N, 18.364500° E
Stará Bělá (Starobělský potok)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie C na Starobělském potoce se nachází u autobusové zastávky na ulici Mitrovická. Je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým odesíláním vodních stavů.

Umístění profilu

GPS: 49.762951° N, 18.206200° E
Svinov (Odra), kategorie A

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.81977° N, 18.21684° E
Šenov (Lučina)

Vodočetná lať se nachází na pilíři mostu ul. Šenovská (tok Lučina). Hlásný profil je ve správě města Šenov.

Umístění profilu

GPS: 49.78229° N, 18.36886° E
Vakový jez (Porubka)

Jedná se o vakový jez na toku Porubka (ř.km 5,552) – pohyblivá hradící konstrukce je z pryžotextilního vaku naplněného vodou, který je připevněn k betonové konstrukci spodní stavby jezu. Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým přenosem dat (dostupným pouze pro VHD Povodí Odry).

Umístění profilu

GPS: 49.82281° N, 18.15953° E
Vřesina-most (Porubka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě ulice Osvobození.

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od hrany mostovky.

Umístění profilu

GPS: 49.82895° N, 18.12616° E
Vřesina (Porubka)

Operativní profil ČHMÚ kategorie C je umístěn na pravém břehu pod silničním mostem

Umístění profilu

GPS: 49.8302° N, 18.1281° E
Žermanice (Lučina)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Umístění profilu

GPS: 49.73458° N, 18.44438° E