Hladinoměry - ORP Odry

Dolejší Kunčice (Husí potok)

Hladinoměrná stanice Dolejší Kunčice (Husí potok) se nachází na přemostění přes Husí potok ve městě Fulnek, v místní části Dolejší Kunčice. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Fulnek. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Odry).
Umístění profilu

GPS: 49.74985° N, 17.82884° E
Fulnek (Husí potok)

Hlásný profil kategorie B se nachází 150 m pod lávkou pro pěší, na pravém břehu Husího potoka ve městě Fulnek. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Centrem automatického sběru dat je RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava.
Umístění profilu

GPS: 49.71429° N, 17.90532° E
Fulnek_P1 (Husí potok)

Hlásný profil  Fulnek P1 ve správě města Fulnek se nachází na ul.Masarykova, na mostu místní komunikace. Jedná se o značku na betonovém pilíři (od strany zdravotního střediska). Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).
Umístění profilu

GPS: 49.71523° N, 17.90977° E
Jakubčovice nad Odrou (Odra)

Hlásný profil ve správě obce Jakubčovice nad Odrou je umístěn na mostu silnice č. II/442 šíře 18,37 m.

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostu.

Umístění profilu

GPS: 49.69650° N, 17.78362° E
Jakubčovice - soutok (Odra)

Hlásný profil kategorie C  je ve správě obce Jakubčovice nad Odrou. Lať je umístěna na soutoku Dobešovského potoka s Odrou.

Umístění profilu

GPS: 49.69553° N, 17.78774° E
Jerlochovice_P3 (Husí potok)

Hlásný profil Jerlochovice P3 ve správě města Fulnek se nachází na mostu místní komunikace z hl.cesty směr zahradnictví Bártek. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).
Umístění profilu

GPS: 49.71268° N, 17.8882° E
Klokočůvek - Odry (Odra)

Hlásný profil kategorie C ve správě města Odry se nachází v místní části Klokočůvek (10 km nad městem Odry) na mostě u poutního místa Panna Maria ve skále. Ultrazvuková sonda je umístěna na mostní konstrukci.
Umístění profilu

GPS: 49.71906° N, 17.73406° E
Lukavec_P4 (Gručovka)

Hlásný profil Lukavec P4 ve správě města Fulenk se nachází na mostu silnice III/4639 (křižovatka v obci směr N.Dvory) u autobusové zastávky. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba místní části Lukavec (město Fulnek). Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).
Umístění profilu

GPS: 49.71905° N, 17.73414° E
Odry (Odra)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A je umístěn u lávky pod mlýnem na pravém břehu.

Umístění profilu

GPS: 49.66459° N, 17.83246° E
Stachovice_P2 (Husí potok)

Hlásný profil Stachovice P2 ve správě města Fulnek se nachází na mostu místní komunikace z malé strany na silnici I/57 - u kostela. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).
Umístění profilu

GPS: 49.71906° N, 17.73414° E
Větřkovice (Husí potok)

Hladinoměrná stanice Větřkovice (Husí potok) se nachází ve střední části obce na přemostění přes Husí potok (ř. km 25,2). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Větřkovice. Obec dále varuje místní část Dolejší Kunčice (Fulnek), která se nacházejí níže na toku Husího potoka a také informuje příslušné ORP (Vítkov).

Umístění profilu

 

GPS: 49.7827° N, 17.8240° E
Vražné (Vraženský potok)

Hlásný profil vybavený ultrazvukovou sondou je umístěn na mostní konstrukci v intravilánu obce Vražné - v kritickém místě vybřežení. Provozovatelem je obec Vražné.

Umístění profilu

GPS: 49.62394° N, 17.85360° E