Hladinoměry - ORP Odry

Dolejší Kunčice (Husí potok)

Hladinoměrná stanice Dolejší Kunčice (Husí potok) se nachází na přemostění přes Husí potok ve městě Fulnek, v místní části Dolejší Kunčice. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Fulnek. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Odry).

GPS: 49.74985° N, 17.82884° E
Fulnek (Husí potok)

Hlásný profil kategorie B se nachází 150 m pod lávkou pro pěší, na pravém břehu Husího potoka ve městě Fulnek. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Centrem automatického sběru dat je RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava.

GPS: 49.71429° N, 17.90532° E
Fulnek_P1

Hlásný profil  Fulnek P1 se nachází na ul.Masarykova, na mostu místní komunikace. Jedná se o značku na betonovém pilíři (od strany zdravotního střediska). Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).

GPS: 49.71523° N, 17.90977° E
Jakubčovice nad Odrou (Odra)

Hlásný profil je umístěn na mostu silnice č. II/442 šíře 18,37 m.

Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostu.

GPS: 49.6977° N, 17.7851° E
Jerlochovice_P3

Hlásný profil Jerlochovice P3 se nachází na mostu místní komunikace z hl.cesty směr zahradnictví Bártek. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).

GPS: 49.71268° N, 17.8882° E
Klokočůvek - Odry (Odra)

Hlásný profil kategorie C na Odře se nachází v místní části Klokočůvek (10 km nad městem Odry) na mostě u poutního místa Panna Maria ve skále. Ultrazvuková sonda je umístěna na mostní konstrukci.

GPS: 49.719062° N, 17.734067° E
Lukavec_P4

Hlásný profil Lukavec P4 se nachází na mostu silnice III/4639 (křižovatka v obci směr N.Dvory) u autobusové zastávky. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba místní části Lukavec (město Fulnek). Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).

GPS: 49.75189° N, 17.91937° E
Odry (Odra)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A je umístěn u lávky pod mlýnem, pravý břeh

Umístění profilu

GPS: 49.6645928° N, 17.8324642° E
Stachovice_P2

Hlásný profil Stachovice P2 se nachází na mostu místní komunikace z malé strany na silnici I/57 - u kostela. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).

GPS: 49.6971° N, 17.93205° E