Hladinoměry - ORP Hlučín

Branka u Opavy (Moravice)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A, umístěný naproti ČOV.

Umístění profilu

GPS: 49.89365° N, 17.88992° E
Děhylov (Děhylovský potok)

Při vstupu Děhylovského potoka do intravilánu obce se před zahradou domu č. p. 136 nachází hlásný profil kategorie C. Zde dochází při přívalových srážkách z důvodu nedostatačného průtočného profilu koryta k vybřežení potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Děhylov.

GPS: 49.8752° N, 18.1658° E
Děhylov (Opava)

Hlásný profil Povodí Odry, státní podnik, kategorie A, umístěný v chatové oblasti.

Umístění profilu

GPS: 49.87899° N, 18.17710° E
Dolní Benešov (Opusta)

Hlásný profil se nachází na silničním propustku státní silnice I/56, u rybníku Přehyně

GPS: 49.91677° N, 18.12819° E
Ludgeřovice (Ludgeřovický potok)

Hlásný profil se nachází na silničním mostu u křížení ulic U Potoka a Na Návsi. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s přenosem dat na VHD Povodí Odry.

GPS: 49.89032° N, 18.24197° E
Opava (Opava)

Hlásný profil ČHMÚ kategorie A, umístěný za ulicí Ovocná.

Umístění profilu

GPS: 49.93506° N, 17.92251° E
Šilheřovice (Šilheřovský potok)

Hlásný profil je umístěn na zámecké zdi u kříženi ulic Sokolská a Střední

GPS: 49.92622° N, 18.27126° E