Hladinoměry - ORP Frenštát pod Radhoštěm

Bordovice (Lichnovský potok), kategorie C

Hlásný profil je umístěný na Lichnovském potoce v ř. km 4,0 v obci Bordovice na mostě komunikace č.  III/4865 (Bordovice - Lichnov) u budovy s č.p. 73.

Hladiny SPA jsou měreny od morní hrany mostovky.

Umístění profilu

GPS: 49.54993° N, 18.15998° E
Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina), kategorie C

Automatický hladinoměr je umístěn na mostě v ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm na toku Lubina.

Umístění profilu

GPS: 49.55061° N, 18.20041° E
Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná), kategorie C

Automatický hladinoměr je umístěn na mostě v ulici Závodí ve Frenštátě pod Radhoštěm na vodním toku Lomná.

Umístění profilu

GPS: 49.54878° N, 18.21443° E
Lichnov (Lichnovský potok), kategorie C

Hlásný profil se nachází na toku Lichnovský potok v ř. km 2.0 v obci Lichnov. Je umístěný na mostě u kostela.

Hladiny SPA se měří shora od mostu.

Umístění profilu

GPS: 49.56407° N, 18.16961° E
Tichá (Tichávka), kategorie C

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven i vodočetnou latí.

Umístění profilu

GPS: 49.572400° N, 18.223600° E
Trojanovice (Bystrý potok), kategorie C

Hlásný profil je umístěn na toku Bystrý potok na mostě MK Planiska (u budovy s č.p. 338 a 598). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Umístění profilu

GPS: 49.53223° N, 18.24470° E
Trojanovice (Lomná), kategorie C

Hlásný profil je umístěn na toku Lomná na mostě MK Solárka (u budovy s č.p. 209 a 612). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Umístění profilu

GPS: 49.52353° N, 18.23849° E
Trojanovice (Lubina), kategorie C

Hlásný profil je umístěn na toku Lubina v ř. km 29,1 na mostě MK nad soutokem s Radhoštnicí (u budovy s č.p. 432). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Umístění profilu

GPS: 49.52022° N, 18.20313° E
Trojanovice (Rokytná), kategorie C

Hlásný profil je umístěn na toku Rokytná na mostě MK u Jednoty "Pod Javorníkem" (u budovy s č.p. 723). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Umístění profilu

GPS: 49.52707° N, 18.19599° E
Veřovice 1 (Jičínka), kategorie C

Hladinoměrná stanice Veřovice 1 je vybudována na mostě přes Jičínku v jihovýchodní části obce u železničního mostu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Veřovice. Obec dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP).

Umístění profilu

GPS: 49.53446° N, 18.13012° E
Veřovice 2 (Jičínka), kategorie C

Hladinoměrná stanice Veřovice 2 je vybudována na mostě přes Jičínku pod obcí v k. ú. Mořkov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Veřovice. Obec dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP).

Umístění profilu

GPS: 49.54064° N, 18.0941° E