Hladinoměry - ORP Bruntál

Bruntál (Černý potok)

Profil umístěn na mostu mezi ulicemi a Květná a Lidická

GPS: 49.98596° N, 17.46933° E
Horní Benešov (Čižina)

Hladinoměr je umístěn silničním mostu na komunikaci č. 459 (úsek č. 1531A050 - 1531A008) u č. p. 22. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise města. Město dále varuje obec Lichnov, která se nachází níže na toku Čižiny a také informuje příslušné ORP (Bruntál).

GPS: 49.9710° N, 17.5952° E
Karlova Studánka (Bílá Opava)

Hlásný profil kategorie C - Karlova Studánka je umístěn na silničním mostu přes řeku Bílou Opavu. Automatická měřící stanice provádí ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech provádět měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos dat na cílový server.

GPS: 50.0729° N, 17.3100° E
Karlovice (Kobylí potok)

Hlásný profil kategorie C Karlovice (Kobylí potok) se nachází nad obcí Karlovice na mostní konstrukci komunikace směrem na Staré Purkartice.

GPS: 50.12042° N, 17.46933° E
Karlovice (Opava)

Hlásný profil kategorie B Karlovice (Opava) spadá pod správu ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na pravém břehu Opavy nedaleko nové železniční stanice v Karlovicích.

GPS: 50.10794° N, 17.42798° E
Mezina (Černý potok)
GPS: 49.9560109289618 ° N, 17.4969444444444 ° E
Mnichov (Černá Opava)
GPS: 50.15078° N, 17.37293° E
Razová 1 (Razovský potok)

Hlásný profil se nachází na mostku u domu č.p. 348

GPS: 49.93979° N, 17.53864° E
Razová 2 (Razovský potok)

Hlásný profil umístěn na mostku u ZŠ u č.p. 202

GPS: 49.93195° N, 17.53136° E
Staré Město (Černý potok)

Profil je umístěn na ř. km 14,200 na silničním mostě místní komunikace, celkové šířky 13,0 m, se středním pilířem se šikmými náběhovými hranami (šířka pilíře 0,8 m). Průměrná světlá výška mezi dnem Černého potoka a mostovkou dosahuje 1,72 m.

GPS: 50.00502° N, 17.42509° E
Široká Niva (Kamenný potok)

Profil umístěn na mostku u domu č.p. 16

GPS: 50.06895° N, 17.49721° E
Široká Niva (Kamenný potok-vpusť)

Profil umístěn na vpusti toku u domu č.p.57

GPS: 50.06554° N, 17.48238° E
Široká Niva (Opava)

Profil umístěn na silničním mostu do Skrbovic

GPS: 50.05253° N, 17.48428° E
Václavov u Bruntálu (Kočovský potok)

Hladinoměrná stanice Václavov u Bruntálu (Kočovský potok) se nachází na přemostění přes Kočovský potok (ř. km 11,35), v blízkosti hřiště či čerpací stanice v části Horní Václavov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. V blízkosti čidla se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Václavov u Bruntálu. Obec dále varuje obce Moravskoslezský Kočov a Valšov, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Bruntál).

GPS: 49.98037° N, 17.37398° E
Valšov (Kočovský potok)

Měřící stanice na pravém břehu nad mostem místní komunikace, levostranný přítok Moravice nad VD Slezská Harta

GPS: 49.92483° N, 17.45080° E
Valšov (Moravice)
GPS: 49.92° N, 17.45° E
VD Slezská Harta (Moravice)

Měřící stanice Povodí Odry, státní podnik se nachází na levém břehu pod VD Slezská Harta.

GPS: 49.887431° N, 17.596944° E