Hladinoměry - ORP Bruntál

Bruntál (Bukový potok)

Profil umístěn na silničním mostu k areálu podniku API Novo Machinery. Nula vodočtu umístěná na obrubě mostovky. Provozovatel je město Bruntál.

Umístění profilu

GPS: 49.9937° N, 17.4636° E
Bruntál (Černý potok)

Profil je vybaven pouze vodočetnou latí a umístěn na mostu mezi ulicemi Květná a Lidická. Provozovatelem je město Bruntál.

Umístění profilu

GPS: 49.9859° N, 17.4693° E
Bruntál (Kobylí potok)

Profil je umístěn na vtoku do zatrubnění VT pod areál HZS na ulici Zeyerova (nad parkovištěm u LIDL). Nula vodočtu je umístěná na vnitřní hraně betonového stropu vtoku. Provozovatelem je město Bruntál.

Umístění profilu

GPS: 49.9883° N, 17.4541° E
Bruntál (Vodárenský potok)

Profil je umístěn na vyústění zatrubnění do rybníka Kobylí (ulice Dolní). Nula vodočtu je umístěná na povrchu obetonávky zatrubnění. Provozovatelem je město Bruntál.

Umístění profilu

GPS: 49.9832° N, 17.4604° E
Horní Benešov (Čižina)

Hladinoměr je umístěn na silničním mostu komunikace č. 459 (úsek č. 1531A050 - 1531A008) u č. p. 22. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise města. Město dále varuje obec Lichnov, která se nachází níže na toku Čižiny a také informuje příslušné ORP (Bruntál). Provozovatelem je město Horní Benešov.

Umístění profilu

GPS: 49.9710° N, 17.5952° E
Karlova Studánka (Bílá Opava)

Hlásný profil kategorie C - Karlova Studánka je umístěn na silničním mostu přes řeku Bílou Opavu. Automatická měřící stanice provádí ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech  měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos dat na cílový server. Provozovatelem je obec Ludvíkov.

Umístění profilu

GPS: 50.0729° N, 17.3100° E
Karlovice (Kobylí potok)

Hlásný profil kategorie C Karlovice (Kobylí potok) se nachází nad obcí Karlovice na mostní konstrukci komunikace směrem na Staré Purkartice. Provozovatelem je obec Karlovice.

Umístění profilu

GPS: 50.1204° N, 17.4693° E
Karlovice (Opava)

Hlásný profil kategorie B Karlovice (Opava) spadá pod správu ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na pravém břehu Opavy nedaleko nové železniční stanice v Karlovicích.

Umístění profilu

GPS: 50.1079° N, 17.4279° E
Lomnice (Lomnický p.)

Hladinoměrná stanice kategorie C se nachází na mostku vedoucí přes Lomnický potok v obci Lomnice. Provozovatel je obec Lomnice.

Umístění profilu

GPS: 49.8726° N, 17.4170° E
Ludvíkov (Bílá Opava)

Dřevěná stanice je v centrální části obce, na pravém břehu VT Bílá Opava, vybavena automatický radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik.

Umístění profilu

GPS: 50.1167° N, 17.3520° E
Mezina (Černý potok)

Hladinoměr kat. B je umístěn pod silničním mostem silnice Bruntál - Razová, na pravém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.9560° N, 17.4969° E
Mnichov (Černá Opava)

Hlásný profil kat. B umístěn 550 m pod ústím Suchého potoka v horní části obce Mnichov na pravém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 50.1507° N, 17.3729° E
Nová Véska (Černý potok)

Hlásný profil kategorie C, ve správě města Bruntál, který je nainstalovaný v rámci projektu "Protipovodňová opatření města Bruntál". Profil je umístěný na mostě přes Černý potok zhruba 5 km protiproudně od města Bruntál. Most je součástí komunikace směřující od obce Nová Véska směrem na Rudnou pod Pradědem. Senzor je přichycen k horní hraně mostovky.

Umístění profilu

GPS: 50.0169° N, 17.4030° E
Razová 1 (Razovský potok)

Hlásný profil se nachází na mostku u domu č. p. 348. Provozovatelem je obec Razová.

Umístění profilu

GPS: 49.9397° N, 17.5386° E
Razová 2 (Razovský potok)

Hlásný profil umístěn na mostku u ZŠ u č. p. 202. Provozovatelem je obec Razová.

Umístění profilu

GPS: 49.9319° N, 17.5313° E
Skrbovice (Opava)

Hlásný profil kategorie C, ve správě města Bruntál, který je nainstalovaný v rámci projektu "Protipovodňová opatření města Bruntál". Profil je umístěný na mostě přes Opavu zhruba 3 km protiproudně od části města Kunov Senzor je přichycen k horní hraně mostovky.

Umístění profilu

GPS: 50.0524° N, 17.4843° E
Staré Město (Černý potok)

Vodočetná lať je umístěn na ř. km 14,200 na silničním mostě místní komunikace, celkové šířky 13,0 m, se středním pilířem se šikmými náběhovými hranami (šířka pilíře 0,8 m). Průměrná světlá výška mezi dnem Černého potoka a mostovkou dosahuje 1,72 m.

Umístění profilu

GPS: 50.0050° N, 17.4250° E
Široká Niva (Kamenný potok)

Profil umístěn na mostku u domu č. p. 16. Provozovatelem je obec Široká Niva. Výška hladiny potoka je kontrolována pouze vizuálně. 

Umístění profilu

GPS: 50.0689° N, 17.4972° E
Široká Niva (Kamenný potok-vpusť)

Profil umístěn na vpusti toku u domu č. p. 57. Provozovatelem je obec Široká Niva. Výška hladiny potoka je kontrolována pouze vizuálně. 

Umístění profilu

GPS: 50.0655° N, 17.4823° E
Václavov u Bruntálu (Kočovský potok)

Hladinoměrná stanice se nachází na přemostění přes Kočovský potok (ř. km 11,35), v blízkosti hřiště či čerpací stanice v části Horní Václavov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. V blízkosti čidla se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Václavov u Bruntálu. Obec dále varuje obce Moravskoslezský Kočov a Valšov, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Bruntál). Provozovatelem je obec Václavov u Bruntálu.

Umístění profilu

GPS: 49.9803° N, 17.3739° E
Valšov (Kočovský potok)

Měřící stanice na pravém břehu nad mostem místní komunikace, levostranný přítok Moravice nad VD Slezská Harta. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.9248° N, 17.4508° E
Valšov (Moravice)

Hlásný profil kat. A. umístěný u odbočky ve Valšově ze silnice Bruntál - Olomouc na levém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 49.9243° N, 17.4508° E
VD Slezská Harta (Moravice)

Měřící stanice Povodí Odry, státní podnik se nachází na levém břehu pod VD Slezská Harta.

Umístění profilu

GPS: 49.8874° N, 17.5969° E
Vrbno pod Pradědem (Střední Opava)

Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostu na pravém břehu toku Střední Opava kousek od Prameniště Zlaté Opavy. Provozovatel POD - VHD Ostrava.

Umístění profilu

GPS: 50.1256° N, 17.3627° E