Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm využít jak technické prostředky města Frenštát pod Radhoštěm, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů. Další technické prostředky jsou uvedeny v povodňových plánech jednotlivých obcí SO ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Některé kontaktní údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci ORP, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise Moravskoslezského kraje.

Náhradní zdroj pitné a užitkové vody: dovoz balené vody od běžných dodavatelů, dovoz cisteren prostřednictvím – SM VaK a.s., tel. 840 111 125.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace