Vzor odvolání SPA

Povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm

 

Věc: Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území ORP Frenštát pod Radhoštěm na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

______________________________________________  

Předseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm