Správci vodních toků

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu: Roman Volný
E-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Tel.: 556 723 607
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lubina (do ř. km 28,67) 10100109

2-01-01-1310-0-00 |

2-01-01-1320-0-00 |

2-01-01-1330-0-00

Sedlnice 10100303 2-01-01-1091-0-00
Tichava (Tichávka) 10100714 2-01-01-1340-0-00
Lichnovský p. 10217327

2-01-01-1320-0-00 |

2-01-01-1330-0-00

Malý Bystrý potok 10210484 2-01-01-1310-0-00
Dlouhý p. 10216014 2-01-01-1310-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava

Příslušný správce toků:
Správce toků - Jan Evják
E-mail: jan.evjak@lesycr.cz
Tel.: 725 879 729
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lubina (od ř. km 28,67) 10100109

2-01-01-1250-0-00 |

2-01-01-1270-0-00 |

2-01-01-1370-0-00

Jičínka 10100213 2-01-01-0690-0-00
Lomná 10214900

2-01-01-1290-0-00 |

2-01-01-1300-0-00

Bystrý potok 10390230 2-01-01-1280-0-00
Radhošťský potok 10213900 2-01-01-1260-0-00
Lubinka 10214875 2-01-01-1360-0-00
Rakovec 10214942 2-01-01-1340-0-00
Velké Bahno (Muchač) 10210351 2-01-01-1310-0-00
Lánský p. 10217572 2-01-01-1270-0-00
Rokytná 10209931 2-01-01-1270-0-00
Malý Škaredý p. 10208847 2-01-01-1250-0-00
Murasův p. 10215053 2-01-01-1280-0-00
LP Jičínky 10208696 2-01-01-0690-0-00
Z Horeček 10210447 2-01-01-1310-0-00
bezejmenný tok 10209924 2-01-01-1091-0-00
Velký Škaredý p. 10215393 2-01-01-1260-0-00
Javornička 10217616 2-01-01-1320-0-00
Malá Ráztoka 10215031 2-01-01-1290-0-00
Myslíkovský p. 10212327 2-01-01-1270-0-00
LP Jičínky 10216122 2-01-01-0690-0-00

 

  • Vodní toky ve správě města Frenštát pod Radhoštěm

Správce:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Přímý výkon správy toku:

Odbor investic a rozvoje
Vedoucí odboru: Ing. Luboš Drachovský
E-mail: lubos.drachovsky@mufrenstat.cz
Tel.: 556 833 190
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Město Frenštát pod Radhoštěm spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Markův p. 10208685 2-01-01-1300-0-00
Kozbach (do ř. km 1,05) 10218001 2-01-01-1300-0-00
bezejmenný potok 10209675 2-01-01-1300-0-00