Správci vodních toků

  • a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 2 km

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice

 

Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-125, 2-01-01-127, 2-01-01-130, 2-01-01-131, 2-01-01-132, 2-01-01-133, 2-01-01-136, 2-01-01-138, 2-01-01-137
ID toku: 10100109
Správcovství na ř. km: 0 - 28,67
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice

 

Vodní tok Jičínka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10100213
Správcovství na ř. km: 0 - 10,39
V ORP protéká obcemi: Veřovice

 

Vodní tok Sedlnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10100303
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Veřovice

 

Vodní tok Tichava (Tichávka)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-134, 2-01-01-133
ID toku: 10100714
Správcovství na ř. km: 0 - 11,34
V ORP protéká obcemi: Tichá

 

Vodní tok Lichnovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-132
ID toku: 10217327
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bordovice, Lichnov, Tichá, Veřovice

 

Vodní tok Malý Bystrý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-131
ID toku: 10210484
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice

 

Vodní tok Bařinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10210311
Správcovství na ř. km: 0,86 - 4,674
V ORP protéká obcemi: Lichnov

 

Vodní tok Babincův p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-133, 2-01-01-137
ID toku: 10208950
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Tichá

 

Vodní tok Dlouhý p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-133, 2-01-01-137
ID toku: 10208950
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Tichá

 

 

  • b) Vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p. - minimální délka toku: 2 km

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Příslušný správce toků:
Ing. Josef Havrlant
tel.: 956 951 215
e-mail: havrlant.ost51@lesycr.cz
Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-133, 2-01-01-136, 2-01-01-135, 2-01-01-138, 2-01-01-137, 2-01-01-139, 2-01-01-140, 2-01-01-141, 2-01-01-145
ID toku: 10100109
Správcovství na ř. km: 28,67 - 36,347
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice

 

Vodní tok Jičínka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10100213
Správcovství na ř. km: 10,39 - 25,724
V ORP protéká obcemi: Veřovice

 

Vodní tok Bystrý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-128, 2-01-01-129, 2-01-01-130, 2-01-01-131
ID toku: 10390230
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok Lomná
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-129, 2-01-01-130
ID toku: 10214900
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok Lubinka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-136
ID toku: 10214875
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Tichá

 

Vodní tok Radhoštnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-126, 2-01-01-127
ID toku: 10213900
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-134
ID toku: 10214942
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Tichá

 

Vodní tok Velké Bahno (Muchač)
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-131
ID toku: 10210351
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bordovice, Lichnov, Tichá

 

Vodní tok Lánský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-127
ID toku: 10217572
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok Rokytná
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-127
ID toku: 10209931
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok Malý Škaredý p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-125
ID toku: 10208847
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Trojanovice

 

Vodní tok Murasův p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-128
ID toku: 10215053
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10208696
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Veřovice

 

Vodní tok Z Horeček
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-131
ID toku: 10210447
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Trojanovice

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
ID toku: 10209924
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Lichnov

 

Vodní tok Velký Škaredý p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-126
ID toku: 10215393
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Trojanovice

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-132
ID toku: 10217616
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Bordovice, Lichnov

 

Vodní tok Malá Ráztoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-129
ID toku: 10215031
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Trojanovice

 

Vodní tok Myslíkovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-127
ID toku: 10212327
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok LP Jičínky
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-069
ID toku: 10216122
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Veřovice

 

Vodní tok LP Rokytné
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-127
ID toku: 10390243
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Trojanovice

 

  • c) Vodní toky ve správě města Frenštát pod Radhoštěm - minimální délka toku: 0,5 km

Správce:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm – Odbor investic a rozvoje
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Město Frenštát pod Radhoštěm spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Markův p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-130
ID toku: 10208685
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

 

Vodní tok Kozbach
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-130
ID toku: 10218001
Správcovství na ř. km: celý tok
V ORP protéká obcemi: Frenštát pod Radhoštěm