Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 556 833 111
E-mail: podatelna@mufrenstat.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Jaroslav Jiřík
Tel.: 556 833 240
E-mail: jaroslav.jirik@mufrenstat.cz
Krajský úřad
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222,
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra