Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 556 833 111

Fax: 556 833 235
E-mail: urad@mufrenstat.cz
28. října 117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: povoden@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové komise obcí:
Povodňové komise sousedních ORP: